Komunikat ORA wz. z epidemią

Komunikat ORA w Olsztynie w związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii

 

 

 

 

W związku z utrzymującym się stanem epidemii spowodowanej wirusem COVID-19 i wydanymi przez władze państwowe kolejnymi zakazami i nakazami:

1. Od dnia 1 kwietnia 2020 r. do odwołania biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie będzie czynne w godzinach: 9.00-14.00, a załatwianie wszelkich spraw nadal będzie odbywało się wyłącznie w formie e-mailowej: ora.olsztyn@adwokatura.pl lub telefonicznie:895273445. Załatwiana będzie także korespondencja przychodząca do biura ORA poprzez urzędy pocztowe (przynoszona przez listonosza).

2. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 15 kwietnia 2020 r.(włącznie) zostają odwołane zajęcia szkoleniowe dla aplikantów adwokackich organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie. Zostaną one przeprowadzone w późniejszym czasie (po ustaniu zakazu zgromadzeń) w terminie uzgodnionym z wykładowcami i podanym do wiadomości aplikantom adwokackim. W Izbie Adwokackiej w Olsztynie trwają obecnie prace nad uruchomieniem szkolenia w formie zdalnej (przez Internet). O dacie uruchomienia takiego szkolenia powiadomimy oddzielnym komunikatem. Do tego czasu zaleca się aplikantom samokształcenie oraz korzystanie z wykładów zamieszczonych na adwokackim portalu IDEA www.idea-adw.org. Z takiej formy doskonalenia zawodowego mogą także korzystać adwokaci.

3. Przez okres epidemii zalecanym modelem pracy jest praca zdalna i ścisłe przestrzeganie wymogów sanitarnych oraz stosowanie się do przepisów wprowadzonych w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

4. Prosimy o śledzenie poczty mailowej ORA w Olsztynie oraz bieżących informacji zamieszczanych na stronach internetowych sądów dot. ich funkcjonowania w czasie epidemii. Jeżeli takie informacje sądy  przesyłają do biura ORA, to niezwłocznie przekazujemy je adwokatom i aplikantom adwokackim.

5. Zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 31 marca 2020 r. tzw. tarcza antykryzysowa (opublikowana w Dz.U. z 2020 r., poz. 568), która w art. 31zp określiła zasady zwalniania przedsiębiorców (m.in. adwokatów) ze składki ZUS na okres 3 miesięcy, a ponadto zmieniła szereg przepisów (m.in. kk, kpk, kkw, kw, ksh, kpc, ordynację podatkową, kodeks drogowy) oraz określiła zasady i wysokość wsparcia finansowego dla przedsiębiorców.

6.  W tym trudnym okresie pomagajmy - w miarę naszych możliwości - tym osobom, które naszej pomocy potrzebują.

7. Adwokaci i aplikanci potrzebujący pomocy samorządu adwokackiego mogą kierować swoje wnioski na adres:  ora.olsztyn@adwokatura.pl. Istotą naszego samorządu jest bowiem (poza innymi celami) pomaganie adwokatom i aplikantom adwokackim w trudnym okresie życia zawodowego i osobistego.

 

Adw. Stefan Salamon

Dziekan ORA w Olsztynie

   


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.