Informacja po Zgromadzeniu Izby Olsztyńskiej

Adwokat Stefan Salamon ponownie Dziekanem Izby Adwokackiej w Olsztynie

 

 

W dniu 6 lutego 2021 roku odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze  Izby Adwokackiej w Olsztynie. Zgromadzenie odbyło się w trybie zdalnym.

 

Dziekanem został ponownie wybrany  adwokat Stefan Salamon.

 

Na Prezesa Sądu Dyscyplinarnego ponownie wybrano adw. Zofię Bonk, na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej adw. Edwarda Ośko, a na Rzecznika Dyscyplinarnego  adw. Jadwigę Panisko.

 

Do Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie wybrani zostali:

 

- adw. Sylwia Żuk-Białozór

- adw. Jerzy Dobrzański

- adw. Andrzej Wasilewski

- adw. Krzysztof Misiarz

- adw. Andrzej Jemielita

- adw. Marcin Kaczyński

- adw. Jacek Klonowski

- adw. Andrzej Kempa

 

Do Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Olsztynie wybrani zostali:

 

- adw. Grzegorz Hetmański

- adw. Marek Dańko

- adw. Marcin Szewczyk

- adw. Przemysław Borzymowski

- adw. Roman Anoszkin

- adw. Jerzy Sołdan

- adw. Wojciech Piłat

- adw. Łukasz Cholewicki

- adw. Paweł Mąka

- adw. dr Michał Pietkiewicz

- adw. Sławomir Szubstarski

- adw. Jan Franciszek Gajewski

- adw. Agnieszka Piórkowska

- adw. Izabela Maruchacz

 

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

 

- adw. Maciej Kazimierz Osowicki

- adw. Piotr Andrzej Jasiński

- adw. Karol Kakowski

 

Delegatami Izby Adwokackiej w Olsztynie na najbliższy Krajowy Zjazd Adwokatury wybrani zostali:

 

- adw. Stefan Salamon

- adw. Rajmund Żuk

- adw. Andrzej Kozielski

- adw. Jerzy Dobrzański

- adw. Mirosława Pietkiewicz

- adw. Andrzej Wasilewski

 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.