Konkurs Plastyczny

 

                                               KONKURS PLASTYCZNY

                                             „BRZECHWA – DZIECIOM”

 

 

 

            Z okazji Dnia Dziecka Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci adwokatów i aplikantów adwokackich. Dzieci miały namalować lub narysować – według swojego wyboru - coś z bajek lub opowiadań poety Jana Brzechwy. Ten poeta był bowiem adwokatem (prawdziwe nazwisko: Jan Lesman) i pokazał, jak pięknie można łączyć zawód adwokata ze sztuką. Taką sztukę malarską lub rysunkową przedstawiły dzieci adwokatów i aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Olsztynie.

            Na konkurs wpłynęło 9 prac od dzieci w różnym wieku. W związku z tym, że wszystkie  rysunki zostały ocenione jako ładne i nawiązujące do twórczości Jana Brzechwy, Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 27 maja 2021 r. jednogłośnie postanowiła wyróżnić wszystkie prace, a ich autorów nagrodzić pięknie wydanymi książkami z opowiadaniem Jana Brzechwy pt. „Pan Kleks” oraz dyplomami z gratulacjami podpisanymi przez członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie.

            Książki i dyplomy zostały wręczone dzieciom lub ich opiekunom (w przypadku nieobecności dziecka) w dniach: 2 i 7 czerwca 2021 r. w lokalu ORA w Olsztynie. Dzieciom, które z powodu stanu zdrowia lub innych przyczyn, nie odebrały nagród i dyplomów, zostaną one wręczone w późniejszym czasie.

            Serdecznie gratulujemy wszystkim autorom prac oraz ich Rodzicom!

            Może w przyszłości autorzy tych prac połączą – podobnie jak Jan Brzechwa -  talent artystyczny z zawodem adwokata, czego im oraz ich Rodzicom z całego serca życzę w imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie i własnym.

 

                                               Adw. Stefan Salamon

                                               Dziekan ORA w Olsztynie

Link do galerii prac: http://olsztyn.adwokatura.pl/galeria/24/konkurs-plastyczny


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.