Rejs Adwokacki

XXX OGÓLNOPOLSKI REJS ADWOKACKI

IM. ADW. MARII BUDZANOWSKIEJ PO JEZIORAKU

19 – 22 SIERPNIA 2021 ROKU

 

Szanowni Państwo

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie wraz z Komisją Integracji Środowiskowej Kultury Sportu Turystyki i Wypoczynku NRA pod przewodnictwem adw. Stanisława Estreicha,  przy udziale Ośrodka Badawczego Adwokatury, pod przewodnictwem adwokata Pawła Gierasa po raz kolejny ma zaszczyt   zaprosić Państwa do uczestnictwa w Jubileuszowym,  XXX Ogólnopolskim Rejsie Adwokackim im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku .

Rejs w tym roku, po Jezioraku, jest rejsem jubileuszowym. Pierwszy rejs odbył się w 1978 roku i jego pomysłodawcą , organizatorem oraz komandorem był adwokat Konrad Urbanowicz z Olsztyna, który w pełnym zdrowiu oraz świetnej kondycji ukończył właśnie 80 lat i z tej okazji składamy mu najserdeczniejsze życzenia dalszych lat w zdrowiu i pod żaglami.

Bieżący rok jest również rokiem jubileuszowym dla Izby Adwokackiej w Olsztynie, która obchodzi 70-lecie istnienia.   

Dlatego też bardzo serdecznie Pan Dziekan Izby Adwokackiej w Olsztynie, Stefan Salomon  oraz organizatorzy rejsu zapraszają wszystkich żeglarzy, motorowodniaków, osoby towarzyszące  oraz sympatyków piłki siatkowej, piłki nożnej, tenisa ziemnego oraz wędkarstwa, do uczestnictwa w jubileuszowym rejsie. Ze swojej strony będziemy chcieli zapewnić Państwu świetny wypoczynek , wiele emocji na wodzie i lądzie  oraz godnie przyjąć Państwa na naszym terenie. 

Jednocześnie dziękujemy Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej za udzieloną dotację finansową na organizację jubileuszowego rejsu, bez której absolutnie impreza ta nie mogłaby się odbyć.

O ufundowanie nagród dla uczestników poprosiliśmy , jak co roku firmę Bi-Es Uroda w Kamieniu oraz wydawnictwa Wolters Kluwer i Beck.

Tradycyjnie  pierwszego dnia rejsu w ośrodku Telewizji Polskiej w Sarnówku odbędą się zawody sportowe w piłce siatkowej, piłce  nożnej, tenisie ziemnym  oraz zawody wędkarskie.

Organizatorami rejsu są :

- adw. Andrzej Kozielski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

- adw. Jerzy Dobrzański – v-ce Dziekan ORA Olsztyn

- adw. Marek Skrzeczkowski

- adw. Ryszard Afeltowicz

- Andrzej Szydzik, Dyrektor Sportowy, odpowiedzialny za organizacje i przeprowadzenie regat   oraz imprez sportowych

Rejs Adwokacki odbędzie się w dniach  19-22 sierpnia 2021r

Koszt uczestnictwa w wysokości niezmiennej ,  od adwokata – 450 zł, a od aplikanta adwokackiego 300 zł.  / wpisowe płatne na rachunek bankowy, adwokata Andrzeja Kozielskiego, nr. konta 77 1240 1604 1111 0000 1378 6643  z dopiskiem „Rejs Adwokacki 2021”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2021 roku, dowód wpłaty  wraz ze zgłoszeniem, które należy pobrać ze strony ORA Olsztyn , najlepiej mailowo przesłać  na adres  ora.olsztyn@adwokatura.pl , lub pocztą na adres ORA w Olsztynie ul. B. Linki ¾, 10-534 Olsztyn  z podaniem dokładnych personaliów , adresu zamieszkania i PESEL oraz danych sternika jachtu na którym będzie uczestnik pływał.

( niezbędne dane do ubezpieczenia, osoby które nie podadzą danych , nie będą korzystały z ubezpieczenia).

W przypadku rezygnacji z udziału w Rejsie po dniu 31 lipca  2021 roku wpisowe nie będzie zwracane ).

W ramach dokonanej wpłaty organizatorzy zapewniają całodzienne wyżywienie ,  udział w imprezach towarzyskich, Balu Komandorskiego, ubezpieczenie NW ,ochronę uczestników regat  ,puchary i nagrody za udział w regatach , rozgrywkach sportowych ,opłaty za cumowanie, korzystanie z urządzeń portowych ,oraz koszulki  pamiątki z rejsu.

Załogi dokonują rezerwacji jachtów we własnym zakresie tak jak było to praktykowane dotychczas .Wszelkie rozliczenia ,kaucje , płatne bezpośrednio do rąk wynajmującego lub na wskazane przez niego konto. Prosimy o dokonywanie rezerwacji  w wybranych przez Państwa przystaniach jachtowych, w związku z faktem ,iż nie ma możliwości ubezpieczenia od OC sterników , wskazanym by było wynajmowanie łodzi , które posiadają ubezpieczenie OC. Organizatorzy mają gorącą prośbę do uczestników rejsu, aby wynajęte jachty były zwracane właścicielom w nienagannym stanie . Niestety dotychczas w wielu przypadkach były zastrzeżenia co do stanu zwracanych jachtów.

W przypadku problemów z wynajęciem jachtów proszę o kontaktowanie się z  adw. Markiem Skrzeczkowskim (tel.509 -317- 990 )  , Andrzejem Szydzikiem, ( tel. 502-090-893) oraz adw. Andrzejem Kozielskim ( tel. 603-773-222).

Każdy z uczestników rejsu powinien posiadać indywidualny sprzęt ratunkowy (kamizelkę lub pas ratunkowy), z ważnym atestem upoważnionego podmiotu ,zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. z 2010 roku Nr 216 poz.1423 ).

Za bezpieczeństwo załogantów na wodzie odpowiada sternik łodzi ,  który powinien dostosować się do  obowiązujących przepisów bezpieczeństwa na wodzie  oraz regulaminu Rejsu i Organizatora Regat.

Rejs i organizowane w jego ramach regaty oraz imprezy sportowe  poprowadzi Dyrektor Rejsu  Andrzej Szydzik .           

PLAN REJSU :

18 sierpnia 2021  (środa )  uczestnicy rejsu  indywidualnie pobierają wyczarterowane jachty i przygotowują się do rejsu i regat. Zakwaterowanie w czasie całego rejsu uczestnicy organizują sobie we własnym zakresie.

19 sierpnia 2021 (czwartek ) uczestnicy przypływają do Portu 110 w Iławie przy ul. Konstytucji 3 Maja , gdzie będzie baza rejsu i zorganizowane biuro rejsu .

O godz. 8.00 zapraszamy na śniadanie w restauracji Port 110. Istnieje możliwość skorzystania z rezerwacji pokoi hotelowych na dzień  z 18/19 sierpnia 2021, na własny koszt w hotelu Port 110 , Iława ul. Konstytucji 3 Maja 7, telefony kontaktowe 89-648-20-50, 664-426-774. Organizatorzy informuję ,iż hotel Port 110 nie jest zarezerwowany jedynie dla uczestników rejsu i uczestnicy muszą poddać się rygorom regulaminu hotelu i restauracji.

godz. 10.00- powitanie uczestników rejsu ,

godz. 11.00 odprawa sterników, wydawanie  opasek identyfikujących uczestników rejsu oraz wydawanie koszulek rejsowych i pamiątek z rejsu, związanych z naszym regionem.

godz. 12.00 wypływanie indywidualnie jachtów do Sarnówka

godz. 14.00 -15.00 ciepły posiłek w ośrodku Sarnówek

godz. 17.00 -19.00– zawody sportowe : mecz piłki nożnej,  mecz piłki siatkowej , tenis ziemny kobiety i mężczyzn, zawody wędkarskie   dla chętnych.                         

godz 19-20  kolacja grillowa

godz. 20  pozostaniemy w klimacie żeglarskim  i biesiadnym-  występ zespołu szantowego „Sztywny Rumpel”

Uwaga –istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoi  w Sarnówku na własny  koszt, numer telefonu kontaktowego 662-112-651.

 

20 sierpnia  2021r ( piątek)

Dzień rozpoczniemy śniadaniem w godzinach 8-10.-

godz. 11.00- odbędzie się  odprawa sterników  - (pierwszy etap regat)

godz.12.00 –regaty - (pierwszy etap), regaty długodystansowe , odbędą się na odcinku Sarnówek-Siemiany

godz. 16.00-17.00 przybywamy do portu w Siemianach - ciepły posiłek, degustacja wędzonych ryb świeża wędzona sielawa , Restauracja „Cykada”

godz. 20.00 bal dziekańsko-komandorski ( stroje obowiązkowe żeglarskie) , dyskotekę poprowadzi wieloletni nasz przyjaciel Leszek Teofilak.  

 

21 sierpnia 2021 ( sobota) Siemiany

w godz.8-10- śniadanie

godz. 11.00 odprawa sterników

godz.11.30 –regaty (drugi etap ),  regaty odbędą się w okolicy wyspy Lipowa w Siemianach

godz. 15-16– przypływamy do portu w Siemianach, gdzie czeka na nas ciepły posiłek

godz. 19-20 prezentacja zamierzeń  Ośrodka Badawczego Adwokatury, ogłoszenie wyników regat oraz zawodów sportowych , wręczenie pucharów i nagród, wybory najbardziej wszechstronnego uczestnika rejsu  i najsympatyczniejszej  uczestniczki  , kolacja grillowa, zakończenie XXX Rejsu Adwokackiego.

                                                                                                                            

22 sierpnia 2021r ( niedziela)

w godz.8.00-10.00 śniadanie i indywidualny powrót do Iławy ,-

Życzymy wszystkim uczestnikom pomyślnych wiatrów oraz niezapomnianych wrażeń z Jezioraka.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego             Dziekan ORA Olsztyn

       adw. Andrzej Kozielski                                      adw. Stefan Salamon

 

Formularz zgłoszeniowy - 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.