Ogłoszenie

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu
i przystosowanie do aktualnych wymagań III piętra budynku przy ul. B. Linki 3/4 w Olsztynie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania i wyboru ofert oraz materiały dotyczące remontu zostaną udostępnione zainteresowanym w wersji elektronicznej przez biuro ORA
w Olsztynie, ul. B. Linki 3/4; ora.olsztyn@adwokatura.pl ; tel. 89 5273445.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 października 2021 r. o godzinie 14.00. Oferty, które
nie wpłyną do biura ORA w Olsztynie w wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę. Inwestor zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz odstąpienia od wyboru oferty.

 

Pliki z dokumentacją do pobrania tutaj.

Hasło do archiwum otrzymają Państwo po przesłaniu zapytania oraz podpisanej klauzuli poufności.

Klauzula poufności do pobrania tutaj.

 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.