TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

Jak co roku Izba Adwokacka w Olsztynie uczestniczy w akcji TYGODNIA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW w dniach 20-26.02.2023 r.  

Adwokaci służą bezpłatnymi konsultacjami prawnymi osobom pokrzywdzonym przestępstwem
w wyznaczonych w ramach akcji dniach i godzinach.

 

 

 

LISTA ADWOKATÓW IZBY ADWOKACKIEJ W OLSZTYNIE
UDZIELAJĄCYCH POMOCY

L.p.

Imię i nazwisko adwokata

Miejsce udzielania porad

Data i godziny

1.

Adw. Marzena

Chłopik-Krawczyk

Ostróda, ul. Czarnieckiego 24/1

 

23.02.2023 r.

w godz. 09.00 – 14.00

2.

Adw. Marcin Durka

Mrągowo, ul. Królewiecka 53

20,21,22 i 24.02.2022  r.

w godz. 14.00 – 16.00

3.

Adw. Edward Ośko

Olsztyn, ul. Mickiewicza 4 lok. 110

24.02.2023 r.

W godz. 9.00 – 14.00

4.

Adw. Sylwia Zajączkowska

Bartoszyce,  Sąd Rejonowy

Ul. Warszawska 3

22.02.2023 r.

W godz. 8.00 – 9.30

 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.