XXXI OGÓLNOPOLSKI REJS ADWOKACKI

Szanowni Państwo

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie wraz z Komisją Integracji Środowiskowej Kultury Sportu Turystyki i Wypoczynku NRA pod przewodnictwem adw. Stanisława Estreicha,  przy udziale
b. Prezesa NRA, Prezesa Biblioteki Palestry adw. Andrzeja Zwary  po raz kolejnyma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w   XXXI Ogólnopolskim Rejsie Adwokackim im.adw.Marii Budzanowskiej po Jezioraku , który odbędzie się w dniach 01-04 czerwca 2023roku.

Organizatorzy rejsu zapraszają wszystkich żeglarzy , motorowodniaków, osoby towarzyszące  oraz sympatyków piłki siatkowej, piłki nożnej, tenisa ziemnego oraz wędkarstwa, do uczestnictwa w rejsie. Ze swojej strony będziemy chcieli zapewnić Państwu świetny wypoczynek , wiele emocji na wodzie i lądzie  oraz godnie przyjąć Państwa na naszym terenie.  Przez pierwsze dwa dni rejsu , a więc 1-2 czerwiec 2023r, będziemy przebywać w pięknym ośrodku wypoczynkowym Gerczak w Jażdżówkach. Zakończymy rejs w najpiękniej położonej wiosce na Warmii i Mazurach , w Siemianach.

Do organizacji rejsu po raz kolejny włączyła się Biblioteka Palestry, pod przewodnictwem b. Prezesa NRA adw. Andrzeja Zwary, który w ramach rejsu zaproponuje spotkanie naukowe  i zapozna uczestników z działalnością Biblioteki Palestry.   

O ufundowanie nagród dla uczestników poprosiliśmy , jak co roku firmę Bi-Es Uroda w Kamieniu oraz wydawnictwa Wolters Kluwer i Beck , Firmę Dominik Pawlikowski ,Starostwo Powiatowe w Iławie , Burmistrza Miasta Iławy oraz Wójta Gminy Iława  oraz Pana Marcina Deutera.

Pierwszego dnia rejsu w Mazurskim Centrum Wypoczynku Gerczak w Jażdźówkach odbędą się zawody sportowe w piłce siatkowej, piłce  nożnej, tenisie ziemnym  oraz zawody wędkarskie.

Za przeprowadzenie rejsu odpowiedzialni są:

- adw. Andrzej Kozielski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

- adw. Jerzy Dobrzański – v-ce Dziekan ORA Olsztyn

- adw. Marlena Maćkowska

- adw. Marek Skrzeczkowski

- adw. Ryszard Afeltowicz

- Andrzej Szydzik, Dyrektor Sportowy, odpowiedzialny za organizacje i przeprowadzenie regat   oraz imprez sportowych.

 

Rejs Adwokacki odbędzie się w dniach  01-04 czerwca 2023r

Niestety organizatorzy są zmuszeni w tym roku  do nieznacznego podwyższenia wysokości wpisowego, w związku ze znacznym wzrostem praktycznie wszystkich kosztów, inflacją  oraz bardzo wysokimi kosztami pobytu w portach.

Koszty uczestnictwa :  adwokat –  w kwocie 650 zł , aplikant adwokacki 400 zł.  / wpisowe płatne na rachunek bankowy , adwokata Andrzeja Kozielskiego, nr. konta 77 1240 1604 1111 0000 1378 6643z dopiskiem „Rejs Adwokacki 2023”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2023r, dowód wpłaty  wraz ze zgłoszeniem, które należy pobrać ze strony ORA Olsztyn , najlepiej mailowo przesłać  na adres  ora.olsztyn@adwokatura.pl , lub pocztą na adres ORA w Olsztynie ul. B. Linki ¾, 10-534 Olsztyn  z podaniem dokładnych personaliów , adresu zamieszkania i PESEL oraz danych sternika jachtu na którym będzie uczestnik pływał.

( niezbędne dane do ubezpieczenia, osoby które nie podadzą danych , nie będą korzystały z ubezpieczenia).

W przypadku rezygnacji z udziału w Rejsie po dniu 15 maja 2023r roku wpisowe nie będzie zwracane ).

W ramach dokonanej wpłaty organizatorzy zapewniają całodzienne wyżywienie ,  udział w imprezach sportowych, towarzyskich, Balu Komandorskiego, ubezpieczenie NW ,ochronę uczestników regat,puchary i nagrody za udział w regatach,opłaty za cumowanie, korzystanie
z urządzeń portowych oraz koszulki  i pamiątki z rejsu.

 Załogi dokonują rezerwacji jachtów we własnym zakresie tak jak było to praktykowane dotychczas .Wszelkie rozliczenia ,kaucje , płatne bezpośrednio do rąk wynajmującego lub na wskazane przez niego konto. Prosimy o dokonywanie rezerwacji  w wybranych przez Państwa przystaniach jachtowych, w związku z faktem ,iż nie ma możliwości ubezpieczenia od OC sterników , wskazanym by było wynajmowanie łodzi, które posiadają ubezpieczenie OC. Organizatorzy mają gorącą prośbę do uczestników rejsu, aby wynajęte jachty były zwracane właścicielom
w nienagannym stanie . Niestety dotychczas w wielu przypadkach były zastrzeżenia co do stanu zwracanych jachtów.

W Iławie funkcjonuje dużo wypożyczalni, które mogą wynająć jachty za pośrednictwem internetu.

W przypadku problemów z wynajęciem jachtów proszę o kontaktowanie się z  adw. Markiem Skrzeczkowskim (tel.509 -317- 990 )  , Andrzejem Szydzikiem  ,( tel. 502-090-893), adw. Wojciechem Kozielskim ( tel. 667-935-300), adw. Maciejem Skrzeczkowskim ( tel. 609-843-248) oraz adw. Andrzejem Kozielskim ( tel. 603-773-222).

Każdy z uczestników rejsu powinien posiadać indywidualny sprzęt ratunkowy (kamizelkę lub pas ratunkowy), z ważnym atestem upoważnionego podmiotu ,zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. z 2010 roku Nr 216 poz.1423 ).

Za bezpieczeństwo załogantów na wodzie odpowiada sternik łodzi ,  który powinien dostosować się do  obowiązujących przepisów bezpieczeństwa na wodzie  oraz regulaminu Rejsu i Organizatora Regat.

Rejs i organizowane w jego ramach regaty oraz imprezy sportowe  poprowadzi Dyrektor Rejsu  Andrzej Szydzik .        

PLAN REJSU :

31 maja 2023 (środa)  uczestnicy rejsu  indywidualnie pobierają wyczarterowane jachty i przygotowują się do rejsu i regat na przystaniach
z których pobierają sprzęt. W przypadku braku takiej możliwości, uczestnicy rejsu będą mogli w ograniczonym zakresie korzystać z urządzeń Portu Iława , cumując jachty w Porcie Iława  w dniu 31.05/1.06.2023r . O konieczności  możliwości skorzystania z urządzeń Portu proszę o kontakt bezpośrednio z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego , adw. Andrzejem Kozielskim ( tel. 603-773-222).

Zakwaterowanie w czasie całego rejsu uczestnicy organizują sobie we własnym zakresie.

01 czerwca 2023 (czwartek ) uczestnicy przybywają do Portu Iława  przy ul. Chodkiewicza 5 ( Uwaga! Proszę nie pomylić z Portem 110) , gdzie będzie baza rejsu i zorganizowane biuro rejsu .

godz. 11.00- powitanie uczestników rejsu ( kawa, herbata, poczęstunek)

godz. 12.00 odprawa sterników oraz wydawanie koszulek rejsowych i pamiątek z rejsu, związanych z naszym regionem.

godz. 13.00 wypływanie indywidualnie jachtów do Jaźdźówek -  Mazurskie Centrum Wypoczynku Gerczak, zwiedzanie Jezioraka.

godz. 16.00-17.00  ciepły posiłek w ośrodku Gerczak w  Jaźdźówkach,

godz. 18.00 -20.00–zawody sportowe : mecz piłki nożnej,  mecz piłki siatkowej , tenis ziemny kobiety i mężczyzn, zawody wędkarskie
dla chętnych.

Godz.20.00 kolacja grillowa

godz. 21.00, Bal Komandorski,  pozostaniemy w klimacie żeglarskim  i biesiadnym-  występ zespołu szantowego „Sztywny Rumpel”

Uwaga –istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoi  na własny koszt  w Centrum Wypoczynku Gerczak w Jażdżówkach nr kontaktowy 622-227-843, z podaniem informacji o udziale w rejsie adres  mail: biuro@mcawgerczak

02 czerwca 2023 ( piątek)

Dzień rozpoczniemy śniadaniem w godzinach 9-11.-

godz. 12.00-odbędzie się  odprawa sterników  - (pierwszy etap regat)

godz.12.30 –regaty -(pierwszy etap), regaty w okolicach Jażdżówek, o ile będą dobre warunki regaty odbędą się w pięknej  zatoce Widłągi, która była ulubionym miejscem postoju patronki naszych rejsów , Pani Prezes NRA adw. Marii Budzanowskiej.

godz. 16.00-17.00 przybywamy do portu w Jażdżówkach - ciepły posiłek, degustacja wędzonych ryb świeża wędzona sielawa .

godz. 20.00 kolacja grillowa , dyskoteka, którą poprowadzi wieloletni nasz przyjaciel Leszek Teofilak. 

3 czerwca 2023 ( sobota ) Jażdżówki - Siemiany

w godz.8-10- śniadanie

godz. 11.00 odprawa sterników

godz.11.30 –regaty (drugi etap ),  regaty długodystansowe na trasie Jażdżówki - Siemiany

godz. 15-16–przypływamy do portu w Siemianach, gdzie czeka na nas ciepły posiłek w restauracji „ Cykada”.

W  porcie w Siemianach proszę rejestrować się u bosmana podając uczestnictwo w rejsie adwokackim. Opłaty pokryją organizatorzy. 

godz. 19-20  wystąpienie Pana Prezesa Biblioteki NRA , adw. Andrzeja Zwary, ogłoszenie wyników regat oraz zawodów sportowych, wręczenie pucharów i nagród,wybory najbardziej wszechstronnego uczestnika rejsu  i najsympatyczniejszej  uczestniczki  , kolacja grillowa, zakończenie XXXI Rejsu Adwokackiego.

04 czerwca 2023r ( niedziela)

w godz.8.00-10.00 śniadanie i indywidualny powrót do Iławy .

Życzymy wszystkim uczestnikom pomyślnych wiatrów oraz niezapomnianych wrażeń z Jezioraka.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego                    Dziekan ORA Olsztyn

adw. Andrzej Kozielski                                                 adw. Stefan Salamon

 

druk zgłoszenia - pobierz

 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.