POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY pomiędzy Izbą Adwokacką w Olsztynie i Warmińsko-Mazurską Izbą Lekarską

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 2 lutego 2024 roku Izba Adwokacka w Olsztynie podpisała porozumienie o współpracy z Warmińsko-Mazurską Izbą Lekarską w Olsztynie. W ramach zawartego porozumienia będą organizowane konferencje, seminaria naukowe oraz szkolenia, a także inne wspólne przedsięwzięcia. Będzie również wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych.

W imieniu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie porozumienie podpisała Pani Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Olsztynie lek. dent. Anna Lella, natomiast w imieniu Izby Adwokackiej w Olsztynie porozumienie podpisał Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie adw. Stefan Salamon.

Następstwem podpisanego porozumienia było przeprowadzenie przez adw. dra inż. Michała Pietkiewicza szkolenia lekarzy na temat: „Prawa i obowiązki lekarza i lekarza dentysty w toku postępowania przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej”. Miało ono miejsce podczas warsztatów interdyscyplinarnych „Współczesna medycyna Warmii i Mazur”, zorganizowanych przez Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską w Olsztynie w dniach: 9-11 lutego 2024 r.

          Adw. Stefan Salamon                                      Adw. Michał Pietkiewicz

 

 

Galeria

 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.