ARBITRAŻ I MEDIACJA

Dane kontaktowe:

Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie
 
Centrum Mediacyjne przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie
 
Sąd Arbitrażowy przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie

 

Pliki do pobrania:

-  Statut Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie

- Regulamin Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie

- Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie

- Taryfa opłat Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie

 - Taryfa opłat Sądu Arbitrażowego przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie

 - klauzula umowna zapisu na mediację (przykład)

 - klauzule arbitrażowe (przykłady)

- wniosek o wpis na Listę Stałych Mediatorów Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie

- wniosek o wpis na Listę Arbitrów Zawodowych Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie

- lista stałych mediatorów Centrum Arbitrażu i Mediacji

 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.