ZGROMADZENIE IZBY ADWOKACKIE W OLSZTYNIE

KOMUNIKAT

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie informuje, iż został ustalony termin Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Olsztynie na dzień 8 października 2011r.
Zgromadzenie odbędzie się w Ostródzie w Hotelu Willa Port Resort przy ulicy Adama Mickiewicza 17. Istnieje możliwość zakwaterowania w hotelu już od 7 października 2011r. (kolacja w dniu 7.10.2011r. we własnym zakresie).

Biuro ORA uzgodniło cenę pokoju 2-osobowego (przy rezerwacji należy podać nazwisko drugiej osoby) w kwocie 120,- zł. od osoby za dobę ze śniadaniem. W przypadku rezerwacji pokoju 1-osobowego koszt pokoju wynosi 240,- zł za dobę ze śniadaniem.

Rezerwację pokoju należy dokonać osobiście w hotelu przesyłając druk rezerwacji e-mailem (druk w załączeniu) lub dzwoniąc na nr telefonu 89 6424600 hasło: „Okręgowa Rada Adwokacka”.

Rezerwację należy dokonać do dnia 15 sierpnia 2011r. Wcześniejsza rezerwacja zapewni nocleg w hotelu, po upływie wskazanego terminu mogą być problemy z zakwaterowaniem.
Również do dnia 15 sierpnia 2011r. należy podać do biura ORA, kto z adwokatów będzie brał udział w Zgromadzeniu i kto dokonał rezerwacji noclegu w hotelu, gdyż wiąże się to z koniecznością wcześniejszego ustalenia ilości posiłków.

Adwokaci ponoszą jedynie koszt zakwaterowania (po uprzednim osobistym zgłoszeniu do hotelu) , natomiast pozostałe koszty podczas pobytu ponosi ORA. Rada pokrywa również zakwaterowanie i pobyt wszystkich aplikantów adwokackich od 8 do 9 października 2011r. (jeden nocleg).

ORA przewiduje następujący program na dzień 8 października 2011r.
- od godz. 10.00 do godz. 12.00 - Zgromadzenie
- od godz. 12.00 do godz. 14.00 - szkolenie w ramach którego zostanie przedstawiona sztuka         teatralna o tematyce adwokackiej „Ja jestem Żyd z Wesela”
- godz. 14.00 - obiad
- godz. 20.00 - uroczysta kolacja połączona z dyskoteką

ORA przypomina o obowiązkowym uczestnictwie w Zgromadzeniu i szkoleniu.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie
adw. Andrzej Kozielsk

KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.