SAMORZĄD

 

Rada Adwokacka

1

Dziekan Rady

Adw. Stefan Salamon

2

Wicedziekan Rady

Adw. Jerzy Dobrzański

3

Wicedziekan Rady

Adw. Krzysztof Misiarz

4

Sekretarz Rady

Adw. Andrzej Wasilewski

5

Skarbnik Rady

Adw. Andrzej Jemielita

6

Członek Rady

Adw. Sylwia Żuk-Białozór

7

Członek Rady 

Adw. Marcin Kaczyński

8

Członek Rady

Adw. Jacek Klonowski

9

Członek Rady

Adw. Andrzej Kempa

Zastępcy Członków Rady

1

Adw. Jolanta Gajownik

2

Adw. Anna Bryżys-Krasodomska

 

 

Sąd Dyscyplinarny

1

Prezes

Adw. Zofia Bonk

2

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Grzegorz Hetmański

3

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Marek Dańko

4

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Marcin Szewczyk

5

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Przemysław Borzymowski

6

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Roman Anoszkin

7

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Jerzy Sołdan

8

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Wojciech Piłat

9

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Łukasz Cholewicki

10

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Paweł Mąka

11

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Michał Pietkiewicz

12

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Jan Franciszek Gajewski

13

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Agnieszka Piórkowska

14

Członek Sądu Dyscyplinarnego

Adw. Krzysztof Królikowski

15

Członek Sądu Dyscyplinarnego Adw. Karolina Nowalska
 

                                                                        

 

 

Rzecznik Dyscyplinarny

Adw. Jadwiga Panisko

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego

1.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego 

Adw. Rafał Rutecki

2.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego 

Adw. Paweł Bubnowski

3.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego 

Adw. Magdalena Krygier

4.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego 

Adw. Marta Seroka

 

 

Komisja Rewizyjna

1

Przewodniczący

Adw. Edward Ośko

2

Członek Komisji Rewizyjnej

Adw. Maciej Kazimierz Osowicki

3

Członek Komisji Rewizyjnej

Adw. Piotr Jasiński

4

Członek Komisji Rewizyjnej

Adw. Karol Kakowski

 

 

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury

1

Adw. Stefan Salamon

2

Adw. Rajmund Żuk

3

Adw. Andrzej Kozielski

4

Adw. Jerzy Dobrzański

5

Adw. Mirosława Pietkiewicz

6

Adw. Andrzej Wasilewski

 

 

Rzecznik Prasowy

Adw. Andrzej Kempa

 

KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.