SZKOLENIA

Szkolenie dla Adwokatów i Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Olsztynie

Szkolenie z ochrony danych osobowych w kancelarii adwokackiej

w dniu 21.04.2018 r.

 

 

 1. Zagadnienia wstępne.
 1. Definicja danych osobowych w świetle rozporządzenia 679/2018 („RODO”) i orzecznictwa.
 2. Przetwarzanie danych osobowych – jakie czynności obejmuje definicja przetwarzania?
 3. Administrator danych osobowych a podmiot przetwarzający.
 4. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych.
 1. Uprawnienia osób, których dane dotyczą.
 1. Obowiązki informacyjne z art. 13 i 14 RODO.
 2. Prawo do bycia zapomnianym.
 3. Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 1. Kancelaria adwokacka jako administrator danych osobowych.
 1. Obowiązki kancelarii związane z ochroną danych osobowych.
 2. Praktyczne aspekty wykonywania obowiązków informacyjnych w kancelarii adwokackiej – art. 13 i 14 RODO.
 3. Praktyczne problemy przetwarzania tzw. specjalnych kategorii danych osobowych – dane o stanie zdrowia, dane o przynależności związkowej, dane o wyrokach skazujących itp.
 4. Okres przechowywania danych osobowych.
 1. Kancelaria adwokacka jako podmiot przetwarzający.
 1. Kiedy kancelaria adwokacka może być podmiotem przetwarzającym?
 2. Jak powinna wyglądać umowa powierzenia danych osobowych?
 1. Zabezpieczenie danych osobowych w Kancelarii adwokackiej.
 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Proponowane rozwiązania w zakresie zabezpieczeń informatycznych.
 3. Opis procedur ochrony danych osobowych.
 1. Pytania i odpowiedzi.

 

 

 

 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.