UBEZPIECZENIE

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY DLA ADWOKATÓW
W RAMACH UMOWY GENERALNEJ
NRA, PZU SA, TUiR Warta SA, iExpert.pl SA
 

I  OC OBOWIĄZKOWE

Program obowiązkowego OC zawodowego adwokatów składa się z  OC podstawowego i OC dodatkowego:

OC podstawowe

·      Szeroki zakres sum gwarancyjnych - od 50 tys. do 1 mln euro na każde zdarzenie osobno.

·      Ochrona pracowników adwokata - obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, zlecenie lub umowy o dzieło.

·      W ramach składki ochroną objęta jest: działalności biura, zniszczenie lub zaginięcie dokumentów,  wyrządzone pracownikom, odpowiedzialności adwokata pełniącego funkcje kuratora, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie NNW oraz asysta prawna.

 

OC dodatkowe

·      Ubezpieczenie jest naliczane automatycznie, do każdego OC Podstawowego, gdy suma gwarancyjna przekroczy lub gdy jest równa 100 tys. euro.

·      Jedna suma gwarancyjna – 250 tys. euro

·      Przedłużony okres zgłaszania szkody - warunkowo do 36 miesięcy po wygaśnięciu ubezpieczenia.

 

WIĘCEJ >>

 

II  OC NADWYŻKOWE ADWOKATÓW, ZESPOŁÓW ADWOKACKICH, KANCELARII ORAZ SPÓŁEK

 

Polisa zabezpiecza działalność spółek i kancelarii przed roszczeniami ze strony klientów i kontrahentów. Dostępne w dwóch wariantach: Act Committed i Claims Made.

 

1. OC nadwyżkowe Act Committed

 

·      Szeroki zakres sum gwarancyjnych - od 250 tys. do 4 mln zł. Negocjujemy również wyższe sumy.

·      Wydłużony okres ochrony - szkoda może być zgłoszona także po wygaśnięciu ubezpieczenia pod warunkiem, że zdarzenie powodujące szkodę zaszło w okresie trwania ubezpieczenia – jedynym ograniczeniem są terminy przedawnień roszczeń wynikających z k.c.

·      Ubezpieczenie podwykonawców współpracujących z kancelarią.

·      Ubezpieczenie dokumentów - dodatkowo można objąć ochroną zniszczenie lub zaginięcie dokumentów. 
 

WIĘCEJ >>

 

2. OC nadwyżkowe Claims Made

·      Wysokie sumy gwarancyjne - od 1 mln do 20 mln zł. Negocjujemy również wyższe sumy.

·      Okres wsteczny bez dopłaty -  szkoda musi zostać zgłoszona w okresie trwania ubezpieczenia oraz warunkowo 36 miesięcy po jego wygaśnięciu.  

·      Szeroki zakres - brak udziałów własnych i brak franszyzy redukcyjnej, czyli w razie szkody ubezpieczyciel wypłaci pełne odszkodowanie do sumy na jaką została zawarta polisa.

·      Ubezpieczenie podwykonawców współpracujących z kancelarią.

·      Ubezpieczenie dokumentów - opcjonalnie można objąć ochroną zniszczenie lub zaginięcie dokumentów.


WIĘCEJ >>
 

 

III  OC SYNDYKA, LIKWIDATORA, NADZORCY, ZARZĄDCY, KURATORA SĄDOWEGO

Ubezpieczenie skierowane do adwokatów powołanych do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, kuratora i likwidatora podlegających zgodnie z prawem ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności osobiście, lub przez pełnomocnika.

·      Składka roczna już od 500 zł

·      Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej – 100 tys zł lub 200 tys. zł.

·      Zapewnia pełną ochronę  - w zakresie wykonywanych czynności.

·      Pełna ochrona - obejmuje ochroną wszystkie czynności w ramach funkcji zleconych.

 

WIĘCEJ >>
 

 

IV  UBEZPIECZENIE MAJĄTKU KANCELARII ADWOKACKIEJ

Polisa zapewnia wszechstronną ochronę na wypadek strat majątkowych przy niskim poziomie składek.

·       Składka roczna już od 300 zł.

·      Szeroki wybór sum ubezpieczenia: 80 tys. – 120 tys. – 160 tys. zł.

·      Pełna ochrona mienia, dopasowana do potrzeb kancelarii adwokackich: wyposażenie, nakłady adaptacyjne, sprzęt elektroniczny, wartości pieniężne, mienie osobiste pracowników, szyby i inne elementy szklane, reklamy i tablice informacyjne, opcjonalnie: odtworzenia dokumentacji.

 

WIĘCEJ >>

 

 

V  OC APLIKANTA

Zapewnia aplikantowi i kancelarii dodatkową ochronę niezależnie od polisy pracodawcy.

·      Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej: 50 tys. – 100 tys. – 200 tys. euro
 

WIĘCEJ >>

 

 

VI  NNW ADWOKATA

Zapewnia wszechstronną ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków w życiu zawodowym i prywatnym.

Zalety:

·      Składka roczna już od 72 zł.

·      Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej: 25 tys. – 50 tys. – 100 tys. zł.

·      Szeroki zakres ochrony - obejmuje świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu i śmierci. Włączenie do ochrony m.in. zawału serca i krwotoków śródczaszkowych (tzw. wylew)

 

       WIĘCEJ >>

 


Sprzedaż i obsługę techniczną wszystkich ubezpieczeń objętych Umową Generalną prowadzi iExpert.pl SA


Szczegółowych informacji udziela:

Milena Dynus
iExpert.pl
tel.: 22 646 42 42
kom.: 882-102-221
e-mail: milena.dynus@iexpert.pl

www.adwokaci.iexpert.plZgłaszanie szkód:
 

TUiR WARTA S.A.
Departament Likwidacji Szkód Korporacyjnych

Aleje Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa

22 272 12 81 Paulina Kulik

22 272 12 99 Adam Sacewicz


 

Dokumenty do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Formularz zgłoszenia szkody z OC adwokata

- Deklaracja OC (2017 r.)


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.