Rzecznik Dyscyplinarny

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Olsztynie

adw. Jadwiga Panisko

adres e-mail: rzecznikdyscyplinarny@olsztyn.adwokatura.pl

telefon: 601695844


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.