Komunikaty ORA

W dniu 23.03.2017 r. odbyło się piąte w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie. ORA postanowiła wyposażyć w sprzęt multimedialny i wyremontować salę szkoleniową przy ul. Linki 3/4. Podjęte zostały rozmowy w sprawie powszechnego dostępu do windy znajdującej się w budynku i spowodowania, by zatrzymywała się na III piętrze należącym do Izby Olsztyńskiej. ORA postanowiła dofinansować V Mistrzostwa Polski Adwokatów i Aplikantów Adwokackich w Brydżu. Zostały rozpoznane skargi jakie wpłynęły do ORA. Omówiono założenia do planu finansowego na 2017 r. Podjęte zostały także decyzje w sprawach finansowych. Pozytywnie został rozpoznany wniosek adwokata o skreślenie z listy adwokatów. Protokół posiedzenia będzie dostępny w biurze ORA po jego zatwierdzeniu.
 
............
Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie z dnia 9 lutego 2017 r. zawierająca postulat szerokiego wykorzystania możliwości prowadzenia rozpraw w trybie teleinformatycznym spotkała się z pełnym zrozumieniem i poparciem kierownictwa i sędziów Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.
Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie otrzymała od Pani Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zapewnienie podjęcia starań w celu poprawienia warunków technicznych do prowadzenia tzw. „odmiejscowionych” posiedzeń sądu.

KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.