Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Olsztynie - relacja

 

 

 

 

 

 

W dniu 27 maja 2017 r. w Worlitach odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Olsztyńskiej Izby Adwokackiej. Gośćmi Zgromadzenia był Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela, Rzecznik Dyscyplinarny Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Ewa Krasowska i Zastępca Sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Anisa Gnacikowska.  Zgromadzenie, po wysłuchaniu  sprawozdań Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Rzecznika Dyscyplinarnego Izby udzieliło Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie absolutorium za okres od ostatniego Zgromadzenia Izby.

 

Zgromadzenie  Olsztyńskiej Izby Adwokackiej podjęło  uchwałę popierającą inicjatywę Kongresu Prawników Polskich powołania Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Uchwała wzywa adwokatów do zaangażowania w prace nad kompleksowym projektem reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości i zwraca uwagę, że poszanowanie konstytucyjnej zasady całkowitej niezależności sądów i trybunałów od innych władz powinno być punktem wyjścia prac nad reformą i  zwraca uwagę na potrzebę zwiększenia sprawności polskiego sądownictwa, uproszczenia procedur oraz szerszego dostępu do zawodu sędziego osób wykonujących wcześniej zawody.

 

Zgromadzenie podjęło również uchwały w sprawach zatwierdzenia wykonania budżetu Izby, zatwierdziło plan finansowy na 2017 r, uchwaliło nową, niższą od dotychczasowej, wysokość składki na potrzeby Izby Adwokackiej w Olsztynie i zadecydowało o rozliczeniu nadpłaty  emerytów. Zgromadzenie zobowiązało Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie do zdyscyplinowania adwokatów nie płacących w terminie składek oraz zwróciło się do Naczelnej Rady Adwokackiej z wnioskiem o kontynuowanie  ubiegłorocznej inicjatywy druku Terminarza Adwokata.

 

adw. Jerzy Dobrzański
wicedziekan

 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.