Rejs Adwokacki

Szanowni Państwo

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie po raz kolejny ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXVII Ogólnopolskim Rejsie Adwokackim im.adw.Marii Budzanowskiej po Jezioraku. Rejs odbędzie się pod patronatem - Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adwokata Jacka Treli , oraz Przewodniczącego Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu Turystyki i Wypoczynku NRA adwokata Stanisława Estreicha.

Organizatorami rejsu są :

- adw. Andrzej Kozielski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

- adw. Jerzy Dobrzański – v-ce Dziekan ORA Olsztyn

- adw. Ryszard Afeltowicz – Sekretarz Rejsu

- adw. Marek Skrzeczkowski – Komandor Rejsu

- Andrzej Szydzik, Dyrektor Sportowy, odpowiedzialny za organizacje i przeprowadzenie regat  

Rejs Adwokacki odbędzie się w dniach 22 – 25.06.2017r.

Koszt uczestnictwa, od adwokata – 450 zł, a od aplikanta adwokackiego 350 zł.  / wpisowe płatne na rachunek bankowy sekretarza Rejsu, adwokata Ryszarda Afeltowicza, nr.konta 08 1540 1072 2107 5003 9433 0002 z dopiskiem „Rejs Adwokacki 2017”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 roku, dowód wpłaty  wraz ze zgłoszeniem najlepiej mailowym przesłać  na adres ora.olsztyn@adwokatura.pl, lub pocztą na adres ORA w Olsztynie ul. B. Linki ¾, 10-534 Olsztyn  z podaniem dokładnych personaliów , adresu zamieszkania i PESEL ( niezbędne dane do ubezpieczenia, osoby które nie podadzą danych , nie będą korzystały z ubezpieczenia).

W przypadku rezygnacji z udziału w Rejsie po dniu 31 maja  2017 roku wpisowe nie będzie zwracane ).

W ramach dokonanej wpłaty organizatorzy zapewniają całodzienne wyżywienie ,ubezpieczenie NW oraz OC sterników ,ochronę uczestników regat  ,puchary i nagrody za udział w regatach , rozgrywkach sportowych ,opłaty za cumowanie, korzystanie z urządzeń portowych ,oraz koszulki .

Załogi dokonują rezerwacji jachtów we własnym zakresie tak jak było to praktykowane dotychczas .Wszelkie rozliczenia, kaucje, płatne bezpośrednio do rąk wynajmującego lub na wskazane przez niego konto. Prosimy o dokonywanie rezerwacji  w wybranych przez Państwa przystaniach jachtowych. Podajemy przykładowo trzy przystanie, w którym można zarezerwować jachty:

Przystań „SKARBEK „ Iława ul.Wańkowicza  Nr 12.- tel.601-184-300 ,-

Przystań „MARIBO „ Szałkowo  Nr 11.A - tel.669-441-440 ,-89-648-27-01 ,89 -649-48-65 ,mail www.maribo.pl

Piotr Gancarz 14-200 Iława ulica Ostródzka 46b/15 –tel. 89-648-28-99 601-489-319 mail Yacht.gancek

W Iławie funkcjonują również inne wypożyczalnie, które będą mogły wynająć jachty, a w przypadku  problemów z wypożyczeniem jachtu bądź udziału w rejsie , proszę o kontaktować się z Komandorem Rejsu- adw. Markiem Skrzeczkowskim (tel.509 317 990 ), Dyrektorem Sportowym- Andrzejem Szydzikiem, (tel. 502-090-893) oraz adw. Andrzejem Kozielskim ( tel. 603-773-222).

Każdy z uczestników rejsu powinien posiadać indywidualny sprzęt ratunkowy (kamizelkę lub pas ratunkowy), z ważnym atestem upoważnionego podmiotu ,zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. z 2010 roku Nr 216 poz.1423 ).

Za bezpieczeństwo na wodzie odpowiada sternik łodzi ,  który powinien dostosować się do regulaminu Rejsu i Regat Organizatora.

Rejs i organizowane w jego ramach regaty poprowadzą, komandor Rejsu adw .Marek Skrzeczkowski oraz Dyrektor Rejsu  Andrzej Szydzik .  

PLAN REJSU :

21 czerwca 2017 (środa)  uczestnicy rejsu pobierają wyczarterowane jachty i przygotowują się do rejsu i regat.

22 czerwca 2017 (czwartek) uczestnicy przypływają do Portu 110 w Iławie przy ul. Konstytucji 3 Maja, gdzie będzie baza rejsu i zorganizowane biuro rejsu .

O godz. 9.00 zapraszamy na śniadanie w restauracji Port 110. Istnieje możliwość skorzystania z rezerwacji pokoi hotelowych na dzień  z 21/22 czerwca 2017, na własny koszt w hotelu Port 110 , Iława ul. Konstytucji 3 Maja 7, telefony kontaktowe 89-648-20-50, 664-426-774. Organizatorzy informuję ,iż hotel Port 110 nie jest zarezerwowany jedynie dla uczestników rejsu i uczestnicy muszą poddać się rygorom regulaminu hotelu i restauracji.

godz. 11.00- powitanie uczestników rejsu ,

godz. 11.30 odprawa sterników,

godz. 12.00 wypływanie indywidualnie jachtów do Jażdżówek , Mazurskie Centrum Wypoczynku Gerczak ,

godz. 14.00 -15.00 ciepły posiłek w ośrodku Gerczak w Jażdżówkach ,

godz. 16.00 -19.00–zawody sportowe : mecz piłki nożnej,  mecz piłki siatkowej , tenis ziemny kobiety i mężczyźni, zawody wędkarskie -  sponsorowane i przeprowadzone  przez Pana Marcina Deutera Prezesa znanej firmy wędkarskiej „Cupido” w Iławie.

godz. 19-20  kolacja

godz. 20  pozostaniemy w klimacie żeglarskim  i biesiadnym- występ zespołu „ Sztywny Rumpel”

Uwaga –istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoi na własny  koszt z 22/23 czerwca 2017 i z 23/24 czerwca 2017r (numer kontaktowy 622-227-843  z podaniem informacji o udziale w Rejsie Adwokackim).- adres mail biuro@mcawgerczak

 

23 czerwca  2017r ( piątek)

Dzień rozpoczniemy śniadaniem w godzinach 9-11.-

godz. 11.30-odbędzie się  odprawa sterników (przygotowanie do regat o Puchar Prezesa NRA  - (pierwszy etap)

godz.13-16 –regaty -(pierwszy etap), regaty odbędą się na akwenie pięknej zatoki Widłągi, nieopodal ośrodka w Jażdżówkach

godz. 16.00-17.00 wracamy do ośrodka Gerczak w Jażdżówkach - ciepły posiłek, degustacja wędzonych ryb

godz. 19.00 kolacja grillowa

godz. 20.00 dyskoteka , którą poprowadzi Pan Leszek Teofilak , który prowadzi dyskoteki dla uczestników rejsu praktycznie od początków jego istnienia.  

24 czerwca 2017 ( sobota  Jażdżówki )

w godz.8-10- śniadanie

do godz. 10.00 wszyscy uczestnicy rejsu korzystający z hotelu muszą opuścić hotel.  

godz.10.30 - odprawa sterników.- 

godz.11.00 –regaty (drugi etap ),  uczestnicy wypływają z  Jażdżówek i  płyną do Siemian

godz. 15-16 –przypływamy do Siemian (cumujemy w Eko- Marinie i pobliskich pomostach ) w sąsiedniej restauracji   ”Cykada” czekał na nas będzie ciepły posiłek

 

godz. 19-20 ogłoszenie wyników regat ,wybory najbardziej wszechstronnego uczestnika rejsu najsympatyczniejszej  uczestniczki - wręczenie pucharów i nagród, uroczysta kolacja połączona z balem dziekańsko-komandorskim –zakończenie  XXVII Rejsu Adwokackiego.-

 

Uwaga –istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoi w Siemianach z 24/25 czerwca  na własny koszt w Pensjonacie „Mazury” z (numer kontaktowy 602-640-850)

 

25 czerwca 2017r ( niedziela)

w godz.9.00-11.00 śniadanie w restauracji „Cykada” w Siemianach

indywidualny powrót do Iławy,-

Życzymy wszystkim uczestnikom pomyślnych wiatrów oraz niezapomnianych wrażeń z Jezioraka.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego                    Dziekan ORA Olsztyn

adw. Andrzej Kozielski                                                           adw. Stefan Salamon


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.