Ślubowanie Adwokackie

                                Ślubowanie adwokackie w Olsztyńskiej Izbie Adwokackiej

W dniu 28 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej hotelu „Omega” w Olsztynie odbyła się uroczystość ślubowania adwokackiego 23 nowych adwokatów Olsztyńskiej Izby Adwokackiej, którzy w marcu 2017 r. pomyślnie zdali egzamin adwokacki. Ślubowanie przed dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej  w Olsztynie adw.  Stefanem Salamonem złożyli następujący adwokaci:   Anna Banaszkiewicz, Piotr Cybulski,  Paulina Hrycyna,  Karol Kakowski,  Małgorzata Kędzierska,  Katarzyna Krogulska-Chmielewska,  Jacek Lewczuk,  Hubert Lichtensztejn, Sylwia Łuczkowska,  Katarzyna Mackiewicz, Milena Murawska,  Ola Nieczepa,  Justyna Niedźwiecka,  Radosław Okuszko,  Agnieszka Piórkowska,  Magdalena Praszkiewicz,  Daniel  Pruszkiewicz,  Paweł Socha,  Tomasz Staszewski,  Paweł Sznajderowicz,  Lucyna Węgłowska- Raczyńska, Sabina Wróblewska i Maciej Zieliński.

Na początku uroczystości dziekan ORA serdecznie powitał nowych adwokatów, ich rodziny, patronów oraz pozostałych uczestników uroczystości, wśród których byli także: adw. Mirosława Pietkiewicz – Członek NRA , adw. Rajmund Żuk – b. Członek NRA oraz wicedziekani ORA w Olsztynie: adw. Jerzy Dobrzański i adw. Krzysztof Misiarz. Po powitaniu dziekan ORA pogratulował nowym adwokatom pomyślnie zdanego egzaminu, podkreślając przy tym, iż w Olsztyńskiej Izbie Adwokackiejw roku 2017 wszyscy aplikanci zdali egzamin adwokacki, co jest powodem do dumy nie tylko dla nich, ale także dla ich wykładowców i patronów oraz dla całej Olsztyńskiej Izby Adwokackiej.

Przed złożeniem ślubowania dziekan poprosił, aby obecni na uroczystości patroni założyli swoim byłym aplikantom, a obecnie adwokatom, togi adwokackie. Było to symboliczne pasowanie na adwokata. Moment ten był bardzo podniosły i wzruszający nie tylko dla nowych adwokatów, ale także dla ich rodzin oraz patronów. Został on miło przez nich zapamiętany, a cała uroczystość ślubowania uwieczniona przez uczestników uroczystości na licznych fotografiach, z których część jest załączona do niniejszego sprawozdania.

Po założeniu tóg nowi adwokaci złożyli przed dziekanem ORA ślubowanie adwokackie, po którym pojedynczo podpisywali protokół ślubowania i otrzymywali gratulacje od dziekana oraz pozostałych uczestników uroczystości.

Poza gratulacjami i prezentami od patronów i od swoich rodzin nowi adwokaci otrzymali od obecnych na sali przedstawicieli firm: WoltersKluwer oraz C.H. Beck książki prawnicze oraz okresowy dostęp do prawniczych programów komputerowych.

Po ślubowaniu dziekan ORA oraz adwokaci: Mirosława Pietkiewicz i Rajmund Żuk w krótkich przemówieniach życzyli nowym adwokatom wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i pracy zawodowej, podkreślając znaczenie zawodu adwokata i konieczność jego etycznego wykonywania.

W imieniu nowych adwokatów podziękowania skierowane do ich patronów i członków rodzin oraz do przedstawicieli samorządu adwokackiego złożył starosta grupy adw. Karol Kakowski.  On sam także otrzymał podziękowanie i upominek od swojej dawnej grupy aplikanckiej za pracę starosty.

Następnie były pamiątkowe fotografie nowych adwokatów z ich rodzinami i patronami oraz dziekanem, po czym uczestnicy uroczystości udali się na wspólny obiad do hotelowej restauracji z dużym widokowym tarasem nad brzegiem malowniczo położonego jeziora Ukiel. W czasie obiadu były wznoszone toasty za pomyślność nowych adwokatów i wspominano okres ich aplikacji, a patroni mieli możliwość zapoznania się z rodzinami nowych adwokatów. Wspaniała sceneria tego miejsca, radosne przeżycia oraz piękny słoneczny dzień nastrajały optymistycznie nowych adwokatów do nowego etapu ich życia.

Z całego serca życzę, aby był on pomyślny.

Adw. Stefan Salamon

Dziekan ORA w Olsztynie

 

Link do galerii zdjęć: http://olsztyn.adwokatura.pl/galeria/9/slubowanie-adwokackie-2017


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.