Komunikat z posiedzenia ORA

W dniu 13 lipca 2017 r. odbyło się kolejne ósme w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie. Rada wpisała na listę adwokatów naszej Izby jednego adwokata. W związku z wpisem na listę adwokatów osób, które zdały w tym roku egzamin adwokacki, Rada skreśliła je z listy aplikantów. Uwzględniła także wniosek o skreślenie z listy aplikantów osobę, która podjęła szkolenie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Za zaległości w płaceniu składek adwokackich został zawieszony w czynnościach jeden adwokat. Rada postanowiła dofinansować częściowo t.j. w zakresie kosztów podróży wyjazd 3 aplikantów adwokackich na tegoroczną XXVIII Ogólnopolską Spartakiadę Prawników w Lublinie. Został przyjęty plan wizytacji na 2017 rok. Rada powołała Komitet ds. Obchodów 100-lecia Adwokatury. Rozpoznano skargi i zażalenia.

Protokół posiedzenia będzie dostępny w biurze ORA po jego zatwierdzeniu.

 

adw. J. Dobrzański

wicedziekan ORA


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.