Komunikat z posiedzenia ORA


 

 

 

 

 

Komunikat z posiedzenia ORA z dn. 24.08.2017 r.

Na dziewiątym w tym roku posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2017 r. Okręgowa
Rada Adwokacka w Olsztynie uwzględniając wnioski zainteresowanych skreśliła
z listy adwokatów trzy osoby. Rada postanowiła wystąpić do NRA o
dofinansowanie konferencji pn. „Mediacja w praktyce”, i pokryć  część jej
kosztów. Konferencja, która odbędzie się w dniu 18.10.2017 r. organizowana
jest przez Centrum Arbitrażu i Mediacji Izby Olsztyńskiej wspólnie z Sądem
Okręgowym w Olsztynie. Rada dofinansuje zamówienie Terminarza Adwokata 2018
dla wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich naszej Izby oraz
dofinansuje organizowany po raz osiemnasty ogólnopolski turniej Togagolf.
Omówione zostały założenia olsztyńskiej części obchodów 100-lecia adwokatury
i została ustalona data tych uroczystości . Rada ponadto zajmowała się sprawami dotyczącymi
składek adwokackich i wizytacji kancelarii adwokackich. Uznała za bezzasadne dwie skargi dotyczące
adwokatów. Na kolejnym posiedzeniu zajmie się m.in. planem szkoleń
aplikantów adwokackich i problemami związanymi z zastępstwem generalnym
adwokata skreślonego lub nie mogącego wykonywać zawodu.

Protokół posiedzenia będzie dostępny w biurze ORA po jego zatwierdzeniu.

adw. J. Dobrzański

wicedziekan ORA


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.