Konferencja dot. mediacji - zaproszenie

 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy

 

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji  - „ Mediacja w postępowaniu cywilnym, gospodarczym, rodzinnym i prawa pracy w praktyce", która odbędzie się w dniu 18 października 2017 r. w Olsztynie w godzinach 10.00 – 15.00 w budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie w sali 503.

 

Organizatorem konferencji jest Sąd Okręgowy w Olsztynie we współpracy z Centrum Arbitrażu
i Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie.

 

Celem konferencji jest popularyzacja mediacji oraz omówienie praktyk i doświadczeń w polubownym rozwiązywaniu sporów. W konferencji planowany jest udział sędziów z sądów okręgu olsztyńskiego, mediatorów, a także profesjonalnych pełnomocników.

 

Jednocześnie uprzejmie prosimy o przekazanie przez osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji potwierdzenia udziału do dnia 19 września 2017 r.  drogą elektroniczną na adres: mediacja@olsztyn.adwokatura.pllub telefonicznie w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie pod numerem 89 527 34 45.

 

Z poważaniem,

adw. Jerzy Dobrzański

Wicedziekan

Okręgowa Rada Adwokacka 
w Olsztynie

 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.