Komunikat z posiedzenia ORA

 Komunikat z posiedzenia ORA z dn. 23.11.2017 r.

 

 

 

 

Okręgowa Rada Adwokacka na posiedzeniu w dniu 23.11.2017 r. uwzględniła odwołanie jednego z adwokatów i uchyliła decyzję o zawieszeniu go w czynnościach zawodowych z uwagi na fakt opłacenia przez niego  zaległych składek. Rada wysłuchała także relacji Dziekana z plenarnego posiedzenia NRA w dniu 18.11.2017 r. dot. zastępstw generalnych, kwestii reklamy w Google Adwords, postępu prac nad nowym Kodeksem Etyki Adwokackiej oraz zasad odbywania aplikacji adwokackiej. Rada po wysłuchaniu Kierownika Szkoleń Aplikantów Adwokackich i po dyskusji postanowiła utrzymać sześciomiesięczny okres praktyk aplikantów adwokackich pierwszego roku w sądach i prokuraturze.  Rada zajmowała się także tematem planowanej na dzień 14 stycznia 2018 r. „Choinki u adwokatów”. Po dyskusji Rada postanowiła, iż ta impreza dedykowana najmłodszym odbędzie się z udziałem dziesięciorga dzieci z rodzin zastępczych. ORA zajmowała się także sprawami dotyczącymi składek adwokackich oraz rozpoznała dwie skargi. W kwestii zwolnień od składek adwokackich z powodu urodzenia dziecka ORA w Olsztynie postanowiła przedstawić to zagadnienie pod głosowanie wszystkich członków Izby na najbliższym Zgromadzeniu Izby.

Protokół posiedzenia będzie dostępny w biurze ORA po jego zatwierdzeniu.

adw. A. Wasilewski

sekretarz


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.