Relacja z konferencji na UWM

Dnia 5 marca 2018r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Rynek finansowy jako wyzwanie dla ustawodawcy, którą patronatem objęła m.in. Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie, jako przedstawiciel wziął udział w niej Dziekan adw. Stefan Salamon.

Podczas konferencji omówiono obecne problemy rynku finansowego.  Panel ekspercki poprowadziła prof. Mariola Lemonnier prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, głos zabrali m.in. prof. Marcin Olszak w referacie pt. Aktualne wyzwania związane ze stosowaniem przepisów o przymusowej restrukturyzacji banków. Prof. Edyta Rutkowska- Tomaszewska: Specyfika usług finansowych i ochrony klienta na rynku finansowym a prawo rynku finansowego, prof. Magdalena Fedorowicz: Koncepcja finansowego stosunku prawnorynkowego w kontekście działań prawodawczych i regulacyjnych oraz SSR dr Andrzej Michór: Kredyty denominowane i indeksowane do waluty obcej. W konferencji udział wzięli również adwokaci, radcowie prawni oraz aplikanci. Referaty przedstawili m.in adw. Artur Cichocki w temacie Bitcoin w Hiszpanii- aspekty prawne i podatkowe, a także aplikantka adwokacka Edyta Jóźwiak w temacie Stabilność systemu finansowego a zjawisko tzw. karuzeli podatkowej. Swoje stanowisko zaprezentowała również mec. Katarzyna Szwedo - Mackiewicz zastępca kierownika Zespołu Prawnego w Biurze Rzecznika Finansowego.

Zainteresowanie poruszoną tematyką widać było również w gronie studentów i doktorantów, którzy uczestniczyli zarówno czynnie podczas panelu studencko- doktoranckiego, oraz biernie jako liczna publiczność w panelu eksperckim.

Problematyka konferencji zainicjowała ciekawe dyskusje nad kierunkiem zmian w prawodawstwie, które w szczególności ukierunkowane były na poprawę sytuacji konsumenta na rynku usług finansowych. W głównej mierze rozważania dotyczyły kwestii udzielania kredytów denominowanych oraz kredytów hipotecznych. Ponadto poruszono zagadnienie kryptowalut wskazując na ich negatywny i pozytywny wydźwięk w szeroko pojętym rynku finansowym. W tym temacie Dr Jakub Szczerbowski zaprezentował nowe rozwiązania oparte na technologii łańcucha bloków tzw. sprytne kontrakty.

Corocznym wynikiem konferencji jest publikacja naukowa, autorzy poszerzają w niej wątki poruszane podczas wystąpień. Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi monografiami, a także przyszłą, która ukarze się wkrótce, stanowią one bowiem zbiór poświęcony ogólnej problematyce prawa finansowego.


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.