Relacja z obchodów 100-lecia Adwokatury w Izbie Olsztyńskiej

Obchody 100-lecia Polskiej Adwokatury w Izbie Adwokackiej w Olsztynie

W dniu 6 października 2018 r. Izba Adwokacka w Olsztynie wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście świętowała 100-lecie Polskiej Adwokatury.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się o godzinie 15-tej w bazylice konkatedralnej św. Jakuba w Olsztynie uroczystą mszą świętą koncelebrowana przez Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego dra Józefa Górzyńskiego przy udziale 4 księży, co podkreślało doniosły charakter tej uroczystości.  Msza św. została odprawiona w intencji Polskiej Adwokatury – w tym adwokatów i aplikantów z Olsztyńskiej Izby Adwokackiej, a piękne słowa modlitwy wiernych przygotował i wygłosił adw. Jerzy Sołdan. Homilię wygłosił ks. Arcybiskup. Po mszy świętej jej uczestnicy udali się do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, gdzie o godzinie 16.30 miała rozpocząć się jubileuszowa gala. Jedni skorzystali z podstawionych autobusów, jednak część uczestników, korzystając z pięknej, słonecznej pogody, wybrała spacer.

Miło było widzieć wypełnioną salę olsztyńskiej filharmonii. Po wprowadzeniu sztandaru Izby Adwokackiej w Olsztynie i po hymnie narodowym, głos zabrał gospodarz imprezy dziekan ORA w Olsztynie adw. Stefan Salamon. Jego wystąpienie na długo pozostanie w pamięci wszystkich obecnych na sali, bowiem w sposób niezwykle barwny przedstawił historię Polskiej Adwokatury po odzyskaniu niepodległości przez Państwo Polskie, pokazując jak wielką rolę w tworzeniu polskiego prawa oraz w budowaniu polskiej państwowości i samorządności mieli polscy adwokaci. Jakże często zapomina się, że wiele znanych z historii osób było adwokatami, jak wielu adwokatów było prześladowanych za obronę osób represjonowanych, jak wielu wykazało się bohaterską postawą w najtrudniejszych czasach. Dziekan Salamon przypomniał, że Adwokatura musi być niezależna, by mogła pełnić powierzoną jej misję. Przemówienie dziekana zrobiło wielkie wrażenie na zebranych i występujący po nim mówcy, m.in.:  dr Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, adw. Jacek Trela - Prezes NRA, dr Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna nawiązywali do tego wystąpienia. Adw. Jacek Trela zażartował nawet, że wypada mu tylko przyłączyć się do słów swego przedmówcy.

Po części oficjalnej miał miejsce wspaniały koncert pełnego składu orkiestry Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego. Dyrygował orkiestrą dyrektor filharmonii maestro Piotr Sułkowski, a tematem przewodnim koncertu była muzyka filmowa. Po koncercie uczestnicy udali się na poczęstunek, który był jednocześnie okazją do miłych spotkań i rozmów. Sponsorem wydarzenia była Naczelna Rada Adwokacka i Samorząd Województwa warmińsko-Mazurskiego.

Na naszą uroczystość przybyli m.in.: adw. Jacek Trela - Prezes NRA, adw. Sławomir Ciemny - Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, członkowie NRA: adw. Anisa Gnacikowska – z-ca sekretarza NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz – członek NRA, Przewodnicząca CZW, adw. Andrzej Siemiński – doradca Prezesa NRA , adw. Stanisław Kłys - członek NRA, dziekani Izb Adwokackich: adw. Ryszard Bochnia – dziekan Izby Koszalińskiej, adw. Janusz Steć – dziekan Izby Siedleckiej, adw. Dariusz Kłos – wicedziekan Izby Pomorsko-Kujawskiej, adw. Marek Karczmarzyk – wicedziekan Izby Pomorskiej, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie r.pr. Katarzyna Skrodzka-Sadowska, a także poprzedni dziekani ORA w Olsztynie: adw. Kazimierz Wyczesany i adw. Andrzej Kozielski.

Gośćmi byli również m.in. dr Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-  Mazurskiego (współorganizator imprezy), pani Anna Wasilewska  - poseł na Sejm RP, dr Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna, prof. dr hab. Ryszard Górecki – rektor UWM w Olsztynie, dr Agnieszka Górska – rektor  WSIiITWP w Olsztynie, sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski - wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, sędzia Alicja Jaszczak-Sikora - wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, prokurator Cezary Fiertek - Prokurator Okręgowy w Olsztynie, dr hab. Justyna Karaźniewicz  - p.o. dziekan Wydziału Prawa UWM w Olsztynie.

Nie była to jednak jedyna impreza zorganizowana przez Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie w roku 100-lecia Polskiej Adwokatury, bowiem w tym roku zorganizowała ona także Mistrzostwa Polski w Brydżu Sportowym, Rejs Adwokacki im. M. Budzanowskiej po Jezioraku i Toga Golf w Naterkach k/Olsztyna. Uczestnikom tych imprez zawsze towarzyszyło jubileuszowe logo Olsztyńskiej Izby Adwokackiej.

                            Adw. Jerzy Dobrzański – Wicedziekan ORA w Olsztynie

 

Galeria Zdjęć: http://olsztyn.adwokatura.pl/galeria/13/100-lecie-adwokatury

 

 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.