Szkolenie Ogólnoizbowe

SZKOLENIE ADWOKATÓW I APLIKANTÓW  IZBY OLSZTYŃSKIEJ  - 27.04.2019 r . 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie informuje, iż w dniu  27 kwietnia  2019 roku 
w Hotelu „KRASICKI” w Lidzbarku Warmińskim od godz. 10.00 odbędzie się szkolenie ogólnoizbowe.

 

Szkolenie przeprowadzi Pani Karolina Trykacz-Wnuk  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie  z zakresu postepowania egzekucyjnego i zmienionej ustawy o komornikach sądowych.

 

Osoby, które zamierzają wziąć  udział w szkoleniu proszone są o poinformowanie do dnia 10 kwietnia 2019 r.  biuro ORA, gdyż wiąże się to z ilością osób uwzględnionych na szkoleniu oraz obiedzie i kolacji.


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.