Ślubowanie Adwokackie 2019

                                   Ślubowanie adwokackie

                                   w Olsztyńskiej Izbie Adwokackiej

 

 

 

            W dniu 27 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej hotelu „OMEGA” w Olsztynie przed dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie adw. Stefanem Salamonem ślubowanie adwokackie złożyło siedmiu nowych adwokatów Olsztyńskiej Izby Adwokackiej: adw. Paulina Borzym, adw. Natalia Czetyrba, adw. Izabela Fortuńska, adw. Natalia Grunwald-Bernacka, adw. Marta Rozbicka, adw. Julita Sikorska i adw. Paweł Gąsiorowski.

W ślubowaniu uczestniczyli wicedziekani ORA w Olsztynie: adw. Jerzy Dobrzański i adw. Krzysztof Misiarz oraz patroni nowych adwokatów z okresu ich aplikacji adwokackiej, a także członkowie ich rodzin.

Na początku uroczystości dziekan Rady powitał nowych adwokatów oraz zaproszonych gości i podkreślił rangę ślubowania adwokackiego, bowiem dopiero po złożeniu ślubowania adwokat może rozpocząć wykonywanie swojego zawodu. Obowiązek złożenia ślubowania adwokackiego, zwanego wcześniej przysięgą, istnieje od ponad 100 lat i przewidywał go Statut Tymczasowy Palestry Państwa Polskiego z 24 grudnia 1918 r. oraz późniejsze ustawodawstwo. Dziekan Rady wskazał także, iż każdy adwokat z chwilą złożenia ślubowania musi pamiętać o jego treści i stosować ją w życiu oraz bezwzględnie przestrzegać tajemnicy adwokackiej, która stanowi o istocie tego zawodu. Życzył nowym adwokatom sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a obecnym patronom podziękował za dobre przygotowanie nowych adwokatów do wykonywania zawodu. Gratulacje i podziękowania skierował także do członków rodzin nowych adwokatów za wsparcie duchowe i finansowe w okresie ich aplikacji.  

Życzenia wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym nowym adwokatom złożył także wicedziekan Rady adw. Jerzy Dobrzański.  

Po wystąpieniu dziekana obecni na sali patroni ubrali swoich byłych aplikantów (a obecnie adwokatów) w togi. W nieobecności patrona togę nowemu adwokatowi założył dziekan Rady. Był to taki symboliczny gest pasowania na adwokata, stosowany od kilku lat w Izbie Adwokackiej w Olsztynie.

Następnie nowi adwokaci złożyli ślubowanie, po czym podpisali protokoły ślubowania oraz odebrali gratulacje od dziekana Rady, wicedziekanów oraz swoich patronów i osób bliskich.

Po akcie ślubowania był czas na wykonanie pamiątkowych fotografii oraz składanie życzeń przez obecnych na sali patronów oraz członków rodzin nowych adwokatów. Załączone fotografie obrazują te chwile.

Po ślubowaniu uczestnicy uroczystości udali się na wspólny okolicznościowy obiad, w czasie którego nie zabrakło oczywiście toastów na cześć nowych adwokatów i rozmów na tematy nie tylko zawodowe.

Wszyscy nowi adwokaci otrzymali upominki i prezenty książkowe od przedstawicieli wydawnictw prawniczych. W imieniu Wydawnictwa CH BECK prezenty wręczył Pan Jan Kóż, a w imieniu Wydawnictwa Wolters Kluwer prezenty wręczyła Pani Olga Partyka.       

Izba Adwokacka w Olsztynie życzy nowym adwokatom sukcesów w pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym, a także pełnego zadowolenia z wybranego zawodu.

                                                                       Adw. Stefan Salamon

                                                                       Dziekan ORA w Olsztynie

 

Link do galerii zdjęć: http://olsztyn.adwokatura.pl/galeria/17/slubowanie-adwokackie-2019

                                    

 

 

 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.