Zaproszenie do składania ofert na remont siedziby ORA

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu i zmianę aranżacji swej siedziby na III piętrze budynku przy ul. B. Linki 3/4 w Olsztynie. W sprawie bliższych informacji i w celu zapoznania się z projektem koncepcyjnym, proszę kontaktować się z biurem Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie  przy ul. B. Linki 3/4 (III piętro, pok. 302) – tel. 895273445. Pisemne oferty proszę składać do dnia 4 listopada 2019 r. do godz. 15.00 w biurze ORA w Olsztynie (adres jak wyżej).

 

ORA w Olsztynie 

Biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie
ul. Linki 3/4, 10-534 Olsztyn

tel. / fax. 89 527 34 45
e-mail: ora.olsztyn@adwokatura.pl

 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.