Ślubowanie Aplikantów

                                               Ślubowanie aplikantów adwokackich

                                               w Olsztyńskiej Izbie Adwokackiej

 

 

 

            W dniu 8 stycznia 2020 r. przed dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie adw. Stefanem Salamonem złożyło ślubowanie 14 nowych aplikantów adwokackich: apl. adw. Filip Borko, apl. adw. Milena Maria Chojnacka, apl. adw. Kamil Deptuła, apl. adw. Marta Diana Krzesińska, apl. adw. Karolina Krzeszowska, apl. adw. Justyna Łychwar, apl. adw. Joanna Narojczyk, apl. adw. Jakub Andrzej Piechota, apl. adw. Michał Tomasz Przyborowski, apl. adw. Katarzyna Romanik, apl. adw. Aleksander Szczechowicz, apl. adw. Milena Ślazińska, apl. adw. Marta Anna Trędowska, apl. adw. Aleksandra Wyrzycka.

W swoim przemówieniu do aplikantów dziekan Rady podkreślił konieczność przestrzegania przez nich obowiązków zawartych w rocie ślubowania i w Kodeksie Etyki Adwokackiej, o czym należy pamiętać nie tylko w życiu zawodowym, ale również w życiu prywatnym. Jednocześnie życzył wszystkim aplikantom pomyślnego przebiegu aplikacji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W ślubowaniu uczestniczyli m.in.: kierownik szkolenia aplikantów adwokackich adw. Marek Gawryluk oraz przedstawiciel Wydawnictwa CH Beck Pan Jan Kóż.

Po odebraniu ślubowania każdy z aplikantów otrzymał „Terminarz adwokata” oraz okresowy dostęp do programu prawniczego Legalis i programu prawniczego LEX, ufundowanych przez wydawnictwa prawnicze: CH Beck i Wolters Kluwer.

           

 

Adw. Stefan Salamon

Dziekan ORA w Olsztynie   


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.