Pomoc ofiarom pokrzywdzonym przestępstwem

         Pomoc  ofiarom pokrzywdzonym przestępstwem 

 

            W związku z corocznym „Tygodniem pomocy ofiarom przestępstw”

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie informuje, iż w dniach od 24 do 26 

lutego 2020 r.  w godzinach od 10.00 do  13.00  w lokalu Okręgowej Rady 

Adwokackiej w Olsztynie przy ulicy B. Linki ¾ w pokoju nr 302  adwokaci 

Izby Adwokackiej w Olsztynie będą udzielali bezpłatnej pomocy prawnej

osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

                                                                      Serdecznie zapraszamy.

 
Biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie
ul. Linki 3/4, 10-534 Olsztyn

tel. / fax. 89 527 34 45
e-mail: ora.olsztyn@adwokatura.pl

KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.