KOMUNIKAT ORA w zw. z COVID-19

                         KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONOWIRUSEM

 

1. Od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 1 kwietnia 2020 r. (włącznie) zostały odwołane zajęcia szkoleniowe wszystkich grup aplikantów, odbywających aplikację w Izbie Adwokackiej w Olsztynie. Dotyczy to zajęć szkoleniowych organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie w lokalu tej Rady, jak również praktyk aplikantów I roku w sądzie i w prokuraturze. Zajęcia te odbędą się w późniejszym terminie, ustalonym przez ORA w Olsztynie i podanym do wiadomości wszystkim aplikantom, ich patronom oraz wykładowcom.

2. W związku z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) wskazano adwokatom będącym patronami aplikantów adwokackich możliwość zlecania tym aplikantom pracy zdalnej zamiast pracy w lokalu kancelarii adwokackiej. Taki rodzaj pracy zaleca się również – stosownie do możliwości - adwokatom.

3. W dniu 13 marca 2020 r. dziekan ORA w Olsztynie, powołując się na art.3 wyżej wymienionej ustawy, skierował do wszystkich starostów powiatowych w okręgu Izby Adwokackiej w Olsztynie prośbę o umożliwienie adwokatom tej Izby świadczącym nieodpłatną pomoc prawną wykonywanie tej pomocy prawnej w formie zdalnej (telefonicznej lub mailowej) zamiast w lokalach wyznaczonych przez starostwa. Dzięki zrozumieniu i przychylności starostów pomoc prawna będzie świadczona w tej formie – bez narażania zdrowia osób korzystających z tej pomocy prawnej i zdrowia adwokatów.

4. Aktualne informacje o działalności sądów w okresie zagrożenia wirusem COVID-19 znajdują się na stronach internetowych sądów. Jeżeli takie informacje otrzymuje biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie, to niezwłocznie przesyła je do wiadomości adwokatom i aplikantom adwokackim.

5. W celu przeciwdziałania zakażeniu wirusem COVID-19 od dnia 16 marca 2020 r. do 1 kwietnia 2020 r.(włącznie) wszelkie sprawy w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie są załatwiane tylko w formie telefonicznej lub mailowej.  W razie konieczności uzyskania potrzebnego dokumentu np. zaświadczenia, zostanie ono przesyłane pocztą mailową w formie skanu oraz pocztą zwykłą. W podobny sposób będą przekazywane adwokatom decyzje dziekana dot. wyznaczenia pełnomocnika z urzędu.

6. W okresie zagrożenia wirusem COVID-19 składkę adwokacką należy wpłacać na konto Izby Adwokackiej w Olsztynie, ul. B. Linki ¾, nr rach. 47 1240 5598 1111 0000 5027 1030, natomiast składkę na ubezpieczenie OC adwokatów należy wpłacać na konto Izby Adwokackiej w Olsztynie, ul. B. Linki ¾, nr rach. 89 1240 5598 1111 0010 7218 2540. 

7.W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 i ogłoszeniem stanu epidemicznego zostają odwołane Mistrzostwa Polski Adwokatów w Brydżu Sportowym, zaplanowane na 3-5 kwietnia 2020 r. w hotelu “OMEGA” w Olsztynie.

8. Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie zaleca wszystkim adwokatom i aplikantom adwokackim stosowanie się do wszelkich wskazówek służb medycznych i sanitarnych oraz unikanie przebywania w miejscach, w których może nastąpić zakażenie wirusem COVID-19. 

 

    Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie życzy wszystkim adwokatom i aplikantom adwokackim dużo zdrowia oraz optymizmu w tym trudnym czasie i takie same życzenia kieruje do mieszkańców naszego regionu i kraju.

 

 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.