Ślubowanie adwokackie 2020

 Ślubowanie adwokackie w Olsztyńskiej Izbie Adwokackiej

W dniu 25 września 2020 r. w sali konferencyjnej hotelu „Dyplomat” w Olsztynie odbyło się ślubowanie 9 nowych adwokatów Olsztyńskiej Izby Adwokackiej, którzy w dniach 23-26 czerwca 2020 r. zdali egzamin adwokacki przed Komisją Egzaminacyjną w Białymstoku. Należy nadmienić, że wszyscy aplikanci tej Izby, którzy przystąpili do egzaminu przed tą Komisją, pomyślnie zdali egzamin adwokacki, co dobrze świadczy nie tylko o poziomie ich wiedzy, ale także o jakości szkolenia i patronatu w Izbie Adwokackiej w Olsztynie.

            Ślubowanie adwokackie złożyli adwokaci: Maciej Kozłowski, Łukasz Nahibowicz, Joanna Niemczak, Martyna Olewniczak, Dawid Rykaczewski, Patryk Skwiot, Agata Szumkowska, Igor Sztynio i Pawłeł Śmiałek.

            Na początku uroczystości dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie adw. Stefan Salamon serdecznie powitał wszystkie osoby przybyłe na tę uroczystość, a w szczególności nowych adwokatów, członków ich rodzin oraz patronów, a także obecnych na uroczystości: adw. Mirosławę Pietkiewicz – Przewodniczącą Centralnego Zespołu Wizytatorów NRA i adw. Jerzego Dobrzańskiego – Wicedziekana ORA w Olsztynie.  Dziekan podkreślił znaczenie ślubowania adwokackiego, bowiem dopiero po jego złożeniu adwokat może rozpocząć wykonywanie zawodu. Zwrócił uwagę na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej oraz przestrzegania Kodeksu Etyki Adwokackiej. Ponadto życzył nowym adwokatom, aby nawet po wielu latach pracy mogli powiedzieć, że wybór zawodu adwokata był dobrym wyborem.

            Następnie obecni na sali patroni założyli nowym adwokatom na ich ramiona togi, „pasując” ich w ten sposób na adwokata. Był to bardzo podniosły i wzruszający moment dla adwokatów, ich rodzin oraz patronów. Został uwieczniony na pamiątkowych fotografiach.

            Po włożeniu tóg nowi adwokaci w postawie stojącej złożyli przed dziekanem Rady ślubowanie adwokackie, po czym kolejno podpisali protokół ślubowania.

        Po złożeniu ślubowania serdecznie życzenia oraz gratulacje nowym adwokatom złożyli: adw. Stefan Salamon i adw. Mirosława Pietkiewicz, a następnie wszyscy patroni, członkowie rodzin nowych adwokatów oraz pozostali uczestnicy tej uroczystości. Była to również okazja do poznania się i rozmów z rodzinami nowych adwokatów oraz wykonania pamiątkowych fotografii na tle sztandaru Izby Adwokackiej w Olsztynie.

       Wszyscy ślubujący adwokaci otrzymali od ORA w Olsztynie „Terminarz adwokata na rok 2021”, a ponadto prezenty książkowe wraz z okresowym dostępem do internetowych programów prawniczych, które zostały ufundowane przez Wydawnictwa Prawnicze: CH BECK oraz Wolters Kluwers.

      W uroczystości ślubowania uczestniczył również poprzedni dziekan ORA w Olsztynie adw. Andrzej Kozielski oraz przedstawiciel Wydawnictwa CH BECK – Pan Jan Kóż.

            Po zakończeniu ślubowania znaczna część uczestników uroczystości udała się na okolicznościową kolację.

            W imieniu Izby Adwokackiej w Olsztynie życzę nowym adwokatom sukcesów w pracy zawodowej oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Link do galerii zdjęć: http://olsztyn.adwokatura.pl/galeria/22/slubowanie-adwokackie-2020

            Adw. Stefan Salamon

            Dziekan ORA w Olsztynie


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.