Ślubowanie aplikantów w Izbie Olsztyńskiej

W dniu 3 stycznia 2022 r. przed dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie adw. Stefanem Salamonem, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarno-epidemicznych, złożyli ślubowanie aplikanckie nowi aplikanci adwokaccy, którzy we wrześniu 2021 r. pomyślnie zdali egzamin na aplikację adwokacką i w dniu 28 października 2021 r.   zostali wpisani przez ORA w Olsztynie na listę aplikantów Olsztyńskiej Izby Adwokackiej.

Ślubowanie złożyli: apl. adw. Joanna Armatys, apl. adw. Ewa Borkowska, apl.adw. Adrianna Agnieszka Czuczko, apl.adw. Jakub Piotr Dobrosielski, apl.adw. Ewa Anna Frydrych, apl.adw. Anna Grzyb, apl.adw. Sandra Kaczmarek, apl.adw. Ewelina Konopka, apl.adw. Barbara Kosakowska-Łukasiak, apl.adw. Piotr Michał Krajewski, apl.adw. Aleksandra Odolińska, apl.adw. Mariusz Pac, apl.adw. Aleksandra Natalia Szykuła.

W ślubowaniu uczestniczyli: Członek Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Mirosława Pietkiewicz, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich w Olsztynie adw. Sylwia Żuk-Białozór, przedstawiciel Wydawnictwa CH BECK Pan Jan Kóż oraz Panie z biura ORA w Olsztynie.

Po zakończeniu ślubowania gratulacje nowym aplikantom złożyli: adw. Stefan Salamon, adw. Mirosława Pietkiewicz i adw. Sylwia Żuk-Białozór, którzy poza gratulacjami i życzeniami pomyślnego przebiegu aplikacji wskazali na konieczność przestrzegania przez aplikantów w życiu zawodowym i prywatnym zasad etyki adwokackiej oraz godnego zachowania się.

Nowi aplikanci otrzymali od ORA w Olsztynie Terminarze Adwokata, a od Wydawnictwa Wolters Kluwer roczny dostępy do programu prawniczego LEX Aplikant, natomiast Przedstawiciel Wydawnictwa CH BECK wręczył okresowy dostęp do programu prawniczego LEGALIS.

W dniu 5 stycznia 2022 r. ślubowanie aplikanckie przed dziekanem Rady złożył także apl. adw. Paweł Wojciech Ośko, który z przyczyn od niego niezależnych nie mógł tego uczynić w dniu 3 stycznia 2022 r. Również on otrzymał Terminarz Adwokata i programy prawnicze.

Tym samym Izba Adwokacka w Olsztynie ma 14 nowych aplikantów adwokackich.

Życzymy im, aby spełniły się ich marzenia związane z wybranym zawodem.

link do galerii zdjęć: http://www.olsztyn.adwokatura.pl/galeria/27/nowi-aplikanci-2022

 

                                                                                                                          ORA w Olsztynie


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.