XXX OGÓLNOPOLSKI REJS ADWOKACKI

Szanowni Państwo

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie wraz z Komisją Integracji Środowiskowej Kultury Sportu Turystyki i Wypoczynku NRA pod przewodnictwem adw. Stanisława Estreicha,  przy udziale b. Prezesa NRA, Prezesa Biblioteki Palestry adw. Andrzeja Zwary  po raz kolejny ma zaszczyt   zaprosić Państwa do uczestnictwa w Jubileuszowym,  XXX Ogólnopolskim Rejsie Adwokackim im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku , który odbędzie się w dniach 02-05 czerwca 2022r.

 

Rejs w tym roku, po Jezioraku, jest rejsem jubileuszowym. Pierwszy rejs odbył się w 1978 roku i jego pomysłodawcą , organizatorem oraz komandorem był adwokat Konrad Urbanowicz z Olsztyna.

Organizatorzy rejsu zapraszają wszystkich żeglarzy , motorowodniaków, osoby towarzyszące  oraz sympatyków piłki siatkowej, piłki nożnej, tenisa ziemnego oraz wędkarstwa, do uczestnictwa w jubileuszowym rejsie. Ze swojej strony będziemy chcieli zapewnić Państwu świetny wypoczynek , wiele emocji na wodzie i lądzie  oraz godnie przyjąć Państwa na naszym terenie. 

Jednocześnie dziękujemy Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej za coroczne udzielanie dotacji finansowej na organizację  rejsów, bez której absolutnie impreza ta nie mogłaby się odbyć.

Do organizacji rejsu po raz pierwszy włączyła się Biblioteka Palestry, pod przewodnictwem b. Prezesa NRA adw. Andrzeja Zwary, który w ramach rejsu zaproponuje spotkania naukowe. 

O ufundowanie nagród dla uczestników poprosiliśmy , jak co roku firmę Bi-Es Uroda w Kamieniu oraz wydawnictwa Wolters Kluwer i Beck , Firmę Dominik Pawlikowski ,Starostwo Powiatowe w Iławie , Burmistrza Miasta Iławy oraz Wójta Gminy Iława  .

Pierwszego dnia rejsu w Mazurskim Centrum Wypoczynku Gerczak w Jażdźówkach odbędą się zawody sportowe w piłce siatkowej, piłce  nożnej, tenisie ziemnym  oraz zawody wędkarskie.

Za przeprowadzenie rejsu odpowiedzialni są:

- adw. Andrzej Kozielski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

- adw. Jerzy Dobrzański – v-ce Dziekan ORA Olsztyn

- adw. Marek Skrzeczkowski

- adw. Ryszard Afeltowicz

- Andrzej Szydzik, Dyrektor Sportowy, odpowiedzialny za organizacje i przeprowadzenie regat   oraz imprez sportowych

Rejs Adwokacki odbędzie się w dniach  02-05 czerwca 2022r

Koszt uczestnictwa w wysokości niezmiennej ,  od adwokata – 450 zł, a od aplikanta adwokackiego 300 zł.  / wpisowe płatne na rachunek bankowy , adwokata Andrzeja Kozielskiego, nr. konta 77 1240 1604 1111 0000 1378 6643  z dopiskiem „Rejs Adwokacki 2022”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2022r , dowód wpłaty  wraz ze zgłoszeniem, które należy pobrać ze strony ORA Olsztyn , najlepiej mailowo przesłać  na adres  ora.olsztyn@adwokatura.pl , lub pocztą na adres ORA w Olsztynie ul. B. Linki ¾, 10-534 Olsztyn  z podaniem dokładnych personaliów , adresu zamieszkania i PESEL oraz danych sternika jachtu na którym będzie uczestnik pływał.

( niezbędne dane do ubezpieczenia, osoby które nie podadzą danych , nie będą korzystały z ubezpieczenia).

W przypadku rezygnacji z udziału w Rejsie po dniu 15 maja 2022r roku wpisowe nie będzie zwracane ).

W ramach dokonanej wpłaty organizatorzy zapewniają całodzienne wyżywienie ,  udział w imprezach towarzyskich, Balu Komandorskiego, ubezpieczenie NW ,ochronę uczestników regat, puchary i nagrody za udział w regatach, rozgrywkach sportowych, opłaty za cumowanie, korzystanie z urządzeń portowych oraz koszulki  i pamiątki z rejsu.

 Załogi dokonują rezerwacji jachtów we własnym zakresie tak jak było to praktykowane dotychczas .Wszelkie rozliczenia ,kaucje , płatne bezpośrednio do rąk wynajmującego lub na wskazane przez niego konto. Prosimy o dokonywanie rezerwacji  w wybranych przez Państwa przystaniach jachtowych, w związku z faktem ,iż nie ma możliwości ubezpieczenia od OC sterników , wskazanym by było wynajmowanie łodzi, które posiadają ubezpieczenie OC. Organizatorzy mają gorącą prośbę do uczestników rejsu, aby wynajęte jachty były zwracane właścicielom w nienagannym stanie . Niestety dotychczas w wielu przypadkach były zastrzeżenia co do stanu zwracanych jachtów.

W Iławie funkcjonuje dużo wypożyczalni, które mogą wynająć jachty za pośrednictwem internetu.

W przypadku problemów z wynajęciem jachtów proszę o kontaktowanie się z  adw. Markiem Skrzeczkowskim (tel.509 -317- 990 )  , Andrzejem Szydzikiem  ,( tel. 502-090-893), adw. Wojciechem Kozielskim ( tel. 667-935-300), adw. Maciejem Skrzeczkowskim ( tel. 609-843-248) oraz adw. Andrzejem Kozielskim ( tel. 603-773-222).

Każdy z uczestników rejsu powinien posiadać indywidualny sprzęt ratunkowy (kamizelkę lub pas ratunkowy), z ważnym atestem upoważnionego podmiotu ,zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. z 2010 roku Nr 216 poz.1423 ).

Za bezpieczeństwo załogantów na wodzie odpowiada sternik łodzi ,  który powinien dostosować się do  obowiązujących przepisów bezpieczeństwa na wodzie  oraz regulaminu Rejsu i Organizatora Regat.

Rejs i organizowane w jego ramach regaty oraz imprezy sportowe  poprowadzi Dyrektor Rejsu  Andrzej Szydzik .        

  

PLAN REJSU :

01 czerwca 2022  (środa)  uczestnicy rejsu  indywidualnie pobierają wyczarterowane jachty i przygotowują się do rejsu i regat. Zakwaterowanie w czasie całego rejsu uczestnicy organizują sobie we własnym zakresie.

02 czerwca 2022 (czwartek ) uczestnicy przybywają do Portu Iława  przy ul. Chodkiewicza 5 ( Uwaga! Proszę nie pomylić z Portem 110) , gdzie będzie baza rejsu i zorganizowane biuro rejsu .

godz. 10.00- powitanie uczestników rejsu ,

godz. 11.00 odprawa sterników oraz wydawanie koszulek rejsowych i pamiątek z rejsu, związanych z naszym regionem.

godz. 12.00 wypływanie indywidualnie jachtów do Jaźdźówek -  Mazurskie Centrum Wypoczynku Gerczak.

godz. 14.00 -15.00 ciepły posiłek w ośrodku Gerczak w  Jaźdźówkach

godz. 17.00 -19.00– zawody sportowe : mecz piłki nożnej,  mecz piłki siatkowej , tenis ziemny kobiety i mężczyzn, zawody wędkarskie   dla chętnych.                         

godz 19-20  kolacja grillowa

godz. 20  pozostaniemy w klimacie żeglarskim  i biesiadnym-  występ zespołu szantowego „Sztywny Rumpel”

Uwaga –istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoi  na własny koszt  w Centrum Wypoczynku Gerczak w Jażdżówkach nr kontaktowy 622-227-843, z podaniem informacji o udziale w rejsie adres  mail: biuro@mcawgerczak

 

03 czerwca 2022 ( piątek)

Dzień rozpoczniemy śniadaniem w godzinach 8-10.-

godz. 11.00- odbędzie się  odprawa sterników  - (pierwszy etap regat)

godz.12.00 –regaty - (pierwszy etap), regaty długodystansowe , odbędą się na odcinku Jażdżówki- Siemiany

godz. 16.00-17.00 przybywamy do portu w Siemianach - ciepły posiłek, degustacja wędzonych ryb świeża wędzona sielawa , Restauracja „Cykada”

godz. 20.00 bal dziekańsko-komandorski ( stroje obowiązkowe żeglarskie)  dyskotekę poprowadzi wieloletni nasz przyjaciel Leszek Teofilak.  

04 czerwca 2022 ( sobota) Siemiany

w godz.8-10- śniadanie

godz. 11.00 odprawa sterników

godz.11.30 –regaty (drugi etap ),  regaty odbędą się w okolicy wyspy Lipowa w Siemianach

godz. 15-16– przypływamy do portu w Siemianach, gdzie czeka na nas ciepły posiłek

godz. 19-20 ogłoszenie wyników regat oraz zawodów sportowych , wręczenie pucharów i nagród, wybory najbardziej wszechstronnego uczestnika rejsu  i najsympatyczniejszej  uczestniczki  , kolacja grillowa, zakończenie XXX Rejsu Adwokackiego.

                                                                                                                           

05 czerwca 2022r ( niedziela)

w godz.8.00-10.00 śniadanie i indywidualny powrót do Iławy .

Życzymy wszystkim uczestnikom pomyślnych wiatrów oraz niezapomnianych wrażeń z Jezioraka.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego                    Dziekan ORA Olsztyn

adw. Andrzej Kozielski                                                        adw. Stefan Salamon

 

zgłoszenie uczestnictwa - pobierz


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.