XI Mistrzostwa Adwokatów i Aplikantów Adwokackich w brydżu sportowym

 Komisja Integracji Środowiskowej, Sportu Turystyki i Wypoczynku przy NRA oraz Okręgowa  Rada  Adwokacka w Olsztynie  z a p r a s z a j ą  na  XI Mistrzostwa  Adwokatów i Aplikantów  Adwokackich w brydżu  sportowym,  w dniach 21-23 kwietnia 2023 r.  w  których mogą wziąć adwokaci, aplikanci adwokaccy, sędziowie, prokuratorzy oraz radcowie prawni.

Mistrzostwa wspiera Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie.


Program Mistrzostw

21.04.2023 - godz. 17.00  -  21.00  -  Turniej Indywidualny
                         serwis : kawa, herbata. lunch
22.04.2023 - godz.  10.00  -  14.00  -  Turniej  Par  na  tzw. zapis maksymalny
                         serwis : kawa, herbata, lunch
22.04.2023 - godz. 16.00 -  20.00    -  Turniej  Par na  zapis meczowy
                         serwis: kawa, herbata, kolacja od godz. 20.30
23.04.2023 - godz.10.00  -  14.00      -  Turniej  Drużynowy
                         serwis : kawa herbata

Organizatorzy  proszą  o  wstępne zgłoszenie  do udziału w Mistrzostwach  w terminie do 31.03.2023  do  Biura ORA w Olsztynie tel. 89 527 34-45  mail  ora.olsztyn@adwokatura.pl lub do Komandora:  Andrzej Szydziński   tel. 502-674-648, mail : andrzejszydzinski@wp.pl

 Wpisowe :
        250 zł – adwokaci, sędziowie, prokuratorzy, radcowie prawni
        50 zl  aplikanci  adwokaccy

W ramach wpisowego część gastronomiczna

Klasyfikacja Mistrzostw będzie oddzielna  dla adwokatów i aplikantów adwokackich oraz uczestników  reprezentujących pozostałe zawody prawnicze.

Zakwaterowanie uczestników   w Hotelu Przystań  ul.Żeglarska 6  w Olsztynie  rezerwacja tel.518 592 676   mail: kkswarmia @wp.pl
w terminie  do  31.03.2023 r.

Mistrzostwa odbędą  się :
       - 21.04.2023 r.   od godz.17.00  w siedzibie ORA  Olsztyn ul.Linki ¾ po której będzie lunch
       - 22.04.2023  od godz. 10.oo  do godz. 20.00 w Hangarze Przystani Warmia ul.Żeglarska 6 z przerwą na lunch w godz.14.00 – 16.00
                                od godz, 20.30 kolacja
       - 23.04.2023  od godz. 9.30  w Hangarze  Przystani Warmia

                                                  

                                Z wyrazami szacunku

                                Dziekan ORA w Olsztynie
                                adw. Stefan Salamon

                                Komandor
                                adw. Andrzej Szydziński

 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.