ADWOKATURA PRZECIWKO PRZEMOCY.

 


 

 

 

 

 

 

Koleżanki i Koledzy

 • Adwokatura włącza się w kampanię 16 dni Akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć.
 • Od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Dzień Praw Człowieka) przeprowadzona zostanie akcja edukacyjna #Adwokaturaprzeciwkoprzemocy, której celem jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy
 • Akcja skierowana jest do uczniów i uczennic klas VII-VIII szkół podstawowych oraz liceów i zostanie przeprowadzona w całym kraju, przez adwokatki, adwokatów, aplikantki i aplikantów adwokackich z 24 izb adwokackich, którzy edukować będą młodzież na temat:

✅  przemocy w rodzinie

✅  przemocy rówieśniczej

✅  dyskryminacji

 • Organizatorem akcji jest Naczelna Rada Adwokacka i działające przy niej Komisje: Komisja Praw Człowieka, Komisja ds. Równego Traktowania, Zespół ds. Kobiet, Komisja Edukacji Prawnej oraz Komisja Wizerunku, a koordynatorkami akcji na szczeblu ogólnopolskim
  są adwokatki: Katarzyna Golusińska – przewodnicząca Komisji ds. Równego Traktowania oraz Natalia Klima-Piotrowska – przewodnicząca Komisji Praw Człowieka
 • Zajęcia zaplanowane są na dwie godziny lekcyjne i prowadzone będą przez Państwa w oparciu o przygotowany scenariusz oraz prezentację, które zostaną Państwu udostępnione.
 • W dniu 30 października b.r. odbędzie/odbyło się szkolenie pn. „Przemoc domowa – co każdy adwokat i adwokatka wiedzieć powinien”, które przeprowadziła Renata Durda, kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Szkolenie
  to dostępne będzie także w e-Palestrze pod linkiem: …
 • Ideą akcji jest nie tylko kształtowanie świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży, ale także budowanie wizerunku adwokata jako specjalisty w dziedzinie prawa, a w konsekwencji pozytywnego wizerunku Adwokatury w społeczeństwie.
 • Zachęcamy Państwa serdecznie do zgłaszania szkół swoich dzieci i przeprowadzenia zajęć osobiście w szkole.
 • Zgłaszania szkół oraz adwokatów i aplikantów adwokackich chętnych do poprowadzenia zajęć przyjmowane są na adres e-mail:

adw. Monika Czarnecka adwokat.monikaczarnecka@wp.pl , 601 290 444

adw. Joanna Dowgwiłłowicz joanna.dowgwillowicz@adwoakci-spolka.pl , 601 253 364

adw. Marta Rozbicka – Matejuk kancelaria@adwokatrozbicka.pl , 691 057 799  Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21 listopada 2023 r.

Liczymy na Państwa wsparcie i zaangażowanie

Adwokatka Natalia Klima-Piotrowska oraz adwokatka Katarzyna Golusińska – koordynatorka ogólnopolska akcji „Adwokatura przeciwko przemocy” oraz Adwokatka Monika Czarnecka przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie, Adwokatka Joanna Dowgwiłłowicz oraz Adwokatka Marta Rozbicka – Matejuk koordynatorki akcji w Izbie Adwokackiej w Olsztynie

 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.