Komunikat Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie

W dniu 9 października 2010 r. odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Olsztyńskiej Izby Adwokackiej.

Nowym Dziekanem wybrany został adw. Andrzej Kozielski , Prezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby adw. Lech Sobolewski a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej adw. Andrzej Szydziński.

Zgromadzenie Olsztyńskiej Izby Adwokackiej wybrało na nową kadencję członków Okręgowej Rady Adwokackiej, sędziów Sądu Dyscyplinarnego Izby, członków Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów Izby na Krajowy Zjazd Adwokatury , który odbędzie się w Sopocie w dniach 19-21 listopada 2010 r.
Poniżej podajemy wyniki wyborów:

Członkami ORA w Olsztynie zostali:
1. Adw. Krzysztof Misiarz
2. Adw. Stefan Salamon
3. Adw. Janusz Jarocki
4. Adw. Anna Wojciechowska
5. Adw. Roman Zieliński
6. Adw. Jerzy Dobrzański
7. Adw. Jacek Klonowski

Członkami Sądu Dyscyplinarnego zostali:
1. Adw. Zofia Bonk
2. Adw. Andrzej Brzozowski
3. Adw. Sylwia Żuk-Białozór
4. Adw. Artur Rusa
5. Adw. Radosław Nysztal
6. Adw. Małgorzata Raubo
7. Adw. Marek Urbański
8. Adw. Jan Kozko

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:
1. Adw. Teresa Grzymska
2. Adw. Wojciech Ruszkowski
3. Adw. Radosław Mystkowski
4. Adw. Maciej Kazimierz Osowicki
Delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury zostały wybrane następujące osoby:
1 Adw. Rajmund Żuk
2.Adw. Andrzej Kozielski
3.Adw. Mirosława Pietkiewicz
4.Adw. Stefan Salamon
5.Adw. Jerzy Dobrzański
6.Adw. Roman Zieliński

KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.