Galeria

Szkolenie Mediacyjne

W dniu 19 marca 2016 roku odbyło się pierwsze zorganizowane przez Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie (CAiM) szkolenie bazowe kandydatów na mediatorów. Zainteresowanie zajęciami spowodowało, że trzeba było zwiększyć limit uczestników. Ostatecznie w szkoleniu wzięło udział 17 adwokatów naszej Izby. Prowadziła je adw. dr Małgorzata Kożuch – wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat członek Izby Adwokackiej w Krakowie, członek NRA, wieloletni mediator, z bardzo bogatym doświadczeniem w zakresie mediacji i negocjacji. Szkolenie zakończyło uroczyste rozdanie certyfikatów potwierdzających odbycie szkolenia i pozwalających na ubieganie się o wpis na listę stałych mediatorów Centrum. Uczestnicy wyrazili zainteresowanie dalszym kształceniem i organizacją zajęć praktycznych. Dla tych adwokatów oraz tych, którzy nie zostali zakwalifikowania do szkolenia w dniu 19 marca lub z przyczyn obiektywnych nie mogli wziąć w nim udziału, przewidujemy zorganizowanie kolejnego szkolenia mediacyjnego. Na stronie naszej Izby w zakładce arbitraż i mediacja zamieściliśmy informacje o organizacji i funkcjonowaniu Centrum w tym statut, regulaminy, taryfy opłat, wzory wniosków i klauzul. adw. Jerzy DobrzańskiKALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.